Menü Bezárás

2016

Közgyűlés jegyzőkönyv

 

Készült a Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület 2016. március 05. napján a 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 97. szám alatti székhelyen megtartott közgyűlésről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 46 fő.

Az egyesület elnöke 9.30 órakor a megismételt közgyűlést megnyitotta.

Az elnök javaslatára a közgyűlés egyhangú szavazással a közgyűlés alábbi tisztségviselőit választotta meg:

Levezető elnök: Döbröntei Imre elnök

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Szalóki Jenő

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Krasznai István

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Penzer Gyula

A levezető elnök ismertette a meghívóban közölt napirendi pontokat és jelezte, hogy a módosított alapszabály elfogadása esetén a felügyelő bizottság tagjait is meg kell választani.

Németh Árpád: alapszabályellenes amit csinálunk, a parlament meghosszabbította az egyesületek alapszabályának módosítására adott határidőt.

A levezető elnök kérte, hogy a konkrét észrevételeket a tagok az egyes napirendi pontoknál tegyék meg és szavazásra bocsátotta a napirendet.

A közgyűlés a napirendi pontokat 45 igen, 1 nem szavazat mellett elfogadta.

Napirendi pontok:

1./ Az elnökség beszámolója 2015. évről.

2./ 2016. évi költségvetés.

3./ Az alapszabály módosítása, felügyelő bizottság választása

4./ Vegyes ügyek.

A közgyűlés ezt követően Simon György elhunyt horgásztársról egyperces néma felállással emlékezett meg.

A levezető elnök elnézést kért amiatt, hogy munkanapra került összehívásra a közgyűlés, erre az összehíváskor nem figyeltünk, csak ahhoz igazodtunk, hogy a mai napon volt szabad a terem és a közgyűlést az alapszabály módosítása miatt március 15-e előtt kellett megtartani.

1./ napirendi pont:

Döbröntei Imre ismertette, hogy 2015. évben nem történt különösebb említésre méltó esemény, karbantartási munkák elvégzésére, lámpacserére került sor. Kotorni nem kellett.

 • / –
 • 2 –

Gyenesben tavaly is megtörtént a hínárvágás, amit évente két alkalommal szükséges elvégezni. Megrendeztük a horgászversenyeket, sikeresek voltak. A tanya bérleti szerződése még mindig nem rendeződött.

Hársfalvi György elmondta, hogy a tavalyi évünk hasonló volt, mint az azt megelőző, majd ismertette a pénzügyi beszámolót, a 2015. évi zárszámadást ( jegyzőkönyvhöz mellékelve ).

A levezető elnök megkérdezte, hogy kinek van kérdése, észrevétele.

Németh Árpád: a meghívó mellé a jövőben oda lehetne-e tenni a zárszámadást és a költségvetést, vagy fel lehetne-e előre tenni az internetre annak érdekében, hogy azt előre láthassa és tanulmányozhassa, mivel így hirtelen nem tud véleményt mondani róla.

Döbröntei Imre: ezt a kérést megfontoljuk és a jövőben figyelünk rá.

Takács Tibor: a partfallal gond van, nehezen tud beszállni a csónakba. Az is baj, ha magas a vízállás és az is ha alacsony. Gyenesben jobb körülmények vannak.

Döbröntei Imre: mindenkinek egyénileg kell megoldania a biztonságos beszállást, annak az egyéni kialakítását.

(…): a partfal felett legyen egy stég.

Döbröntei Imre: készíttethetünk rá árajánlatot, de utána hogyan fogjuk karbantartani az alatta lévő deszkákat?

Danics László: a diási belső öböl partfalának megerősítése több éve téma. Ezt el kellene végezni.

Döbröntei Imre: ez a fajta karbantartás minden évben meg is történik, azonban most egy új stég építésének a kérése merült fel. Kérdezi Hóbár Jánost, hogy ez nagyságrendileg mennyibe kerülhetne.

Hóbár János: ez 20 cm széles és 200 méter lenne, ami nem húsz fillér.

Döbröntei Imre: tudni kellene pontosan, hogy mennyi, mert ha megszavazza a közgyűlést, akkor azt meg kell csinálni. Gyenesben is van egy ilyen partrész, ahol a partról lehet beszállni a csónakba, ez a diási belső öbölben is ilyen és ezt csak karban kell tartani.

Németh Árpád: ezt meg kell oldani, ajánlatokat kell rá kérni. Ez sokszor lett kérve, de nem történik semmi. Itt most csak beszélhetünk róla, de konkrét árajánlat hiányában nem szavazhatunk.

Döbröntei Imre: 1993. óta működünk és mindig megtörtént eddig a karbantartás. Ha most vagy a jövőben merül fel probléma, természetesen azt is meg kell oldani. Az árajánlatkérés viszont nem mindig működött, például az áram stégekre történő kivezetésénél sem.

Németh Árpád: Diáson nem készül el a stég évek óta pedig ott az anyag. Állítólag nincs aki elkészítse, pedig szerinte van, aki jelentkezne rá. Intézkedési tervet kellene minden évben készíteni, egyrészt a működéssel kapcsolatban, másrészt olyan intézkedésekre, hogy ne büntessen meg minket a katasztrófavédelem. Fel kellene állítani egy három tagú bizottságot, aki összeírja, hogy Diáson miket kellene elvégezni, kérnek rá árajánlatokat és ez kerülne be a közgyűlés elé.

Döbröntei Imre: én nem járok le minden nap a tanyára, ezért nincs olyan tapasztalatom az ott felmerülő problémákról, mint azoknak az embereknek, akik rendszeresen járnak oda.

 • / –
 • 3 –

Ezért kéri minden évben, ahogy tavaly a közgyűlés végén is tette, hogy mindenki szóljon neki, ha bármi gondja van, vagy ha bármilyen megoldandó problémát észlel. Ezt a kérést minden évben elmondja, azonban észrevételeket nem tesz senki. Nem bizottság felállítására van szükség, hanem konkrét jelzésekre, amik alapján az elnökség intézkedni tud.

Németh Árpád: össze kellene hívni oda az embereket.

Döbröntei Imre: jöjjenek össze, beszéljenek meg mindent és ha hívják ő is oda fog menni.

Dr. Bruncsics Zoltán: Diáson rossz időben stég nélkül nehéz horgászni. Tavaly nyolcan jöttek össze a stég berakása érdekében, de nem ment, nem volt, aki szakszerűen irányította volna őket, ezért feladták. A rámpa nem biztonságos, javítani kellene. Minden tisztelete a karbantartók felé, de míg az egyik kikötőben minden fűszál rendbe van rakva, addig a másik kikötő keszekusza, holott ugyanahhoz az egyesülethez tartoznak. Többen vannak, akik szervezetten, irányítás mellett vállalnák, hogy egy hétvégén a hiányzó munkákat elvégzik.

Döbröntei Imre: igazad van. Emlékszik az egyesületi élet elejére, amikor mindenki a két kezével dolgozott. Ma erre már nem találni embert. De azok, akik lejárnak és megszervezik magukat, végezhetnek közösségi munkát. Egyébként csak vállalkozásnak kiadva lehet megoldani.

Németh Árpád: a vizibiciklis egy nap alatt összerakná a stégünket.

Döbröntei Imre: óvatosságra int, ne hasonlítsuk össze a két stéget. A strandon kemény homokos talaj van, kivehető stéggel, a tanyán viszont mély iszap, ami teljesen más építési technikát igényel. Ha fixre leverjük, akkor a jég elviheti és a következő évben újra kellene építeni.

Pető Ákos: 25 évvel ezelőtt belementünk a vízbe és úgy raktuk össze a stéget. Azóta megöregedtünk. Most erre ki vállalkozik?

Döbröntei Imre: ez már csak vállalkozó útján megy sajnos.

További hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazásra tette fel az elnökség beszámolóját és a zárszámadást.

A közgyűlés az alábbi határozatot:

1/2016. ( III.05. ) sz. határozat

A közgyűlés az Elnökség beszámolójat elfogadta.

( 44 igen, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás )

2./ napirendi pont:

Döbröntei Imre: az eddigi felvetések alapján az idei munkák közé hangsúlyosan felvesszük a diási partfal megerősítését. A stég megépítésére – ha kell – árajánlatot kérünk. A versenyeket megtartjuk. A vízmélységgel valószínűleg nem lesz gond. A sóját meg fogjuk javítani.

 • / –
 • 4 –

Németh Árpád: nem lehetne most tisztítani a diási árkot, amíg nincsenek bent a csónakok? Most lenne ésszerű kiszedni a hínárt és az iszapot.

Döbröntei Imre: iszapot akkor kotrunk, ha annak a magassága a használhatóságot akadályozza. A hínár az más. Van egy gép, amivel Gyenesben meg lehet oldani a vágást, ez azonban a diási árokba sajnos nem tud bemenni. Gyenesben is csak a fő útvonalakat tudja levágni, a csónakok alatti, közötti részt nem. Ha tud valaki Diáson erre jó megoldást, akkor azt szívesen veszi. A kotrást most nem tartja időszerűnek, de ha szükséges lesz, meg fog történni.

Gombos József: úgy gondolja, hogy ha az egyesület egy feladatot meg akar oldani, akkor össze kellene fognunk és nem egymásra mutogatni. Éves munkaprogram összeállítását javasolja. A közgyűlés előtt lenne egy bejárás és ezt követően érkeznénk ide a közgyűlésre és már erről a programról dönthetne konkrétan a közgyűlés. Így ki lehetne jelölni a fontosabb feladatokat és ennek a felelősét is. Önként is jelentkezhet valaki, aki elvállalja a feladat elvégzésének megszervezését. Kitűzünk rá egy határidőt és utána a következő közgyűlés ellenőrzi ennek a megvalósítását. Javasolja egy ilyen munkaterv létrehozását. Ha megvannak a feladatok és az összegek, akkor lehetne emellé pénzt tenni és dönteni róla.

Közben két tag elhagyta a termet.

Döbröntei Imre: régen, a kezdetekben egy közösségként működött az egyesület. A helyi érintettek önszerveződésére lenne szükség, ezt azonban nem az elnökségnek kell megszervezni. Egyébként egyetért a felvetéssel, ő bárki, bármit szervez, arra szívesen elmegy, részt vesz rajta. De ezt azoknak kell szervezni, akik naponta ott vannak és mindent tapasztalnak.

Németh Árpád: ott idős emberek vannak. Gombos József felvetésével egyetért azzal, hogy intézőbizottságot kellene létrehozni, akik felelősek ezért.

Döbröntei Imre: felteszi azt a kérdést, hogy vannak-e olyan emberek, akik ezt a tanyákon felvállalják.

Csend, senki nem jelentkezik.

Dr. Bruncsics Zoltán: ő azt vállalná Diáson, hogy utánanéz a pályázati lehetőségeknek. A stéget kellene fejleszteni, bővíteni és bérbe kellene adni a bojlis horgászoknak, hogy abból az egyesületnek jelentős bevétele lehessen. Ez szerinte 20-30%-a is lehetne az évi költségvetésnek. Esetleg egy hónap múlva újra össze lehetne hívni a közgyűlést és azon kellene a felvetettekkel kapcsolatos konkrét tervekről dönteni.

Döbröntei Imre: az a kérdés, hogy ezt akarják-e a tagok. Általában az ellen is tiltakozás van, ha egy vendég megjelenik ott. Egy biztos, hogy szállásnyújtással nem akarunk foglalkozni. Megköszöni, ha utánajár a pályázati lehetőségeknek.

Ha most nincs arra vállalkozó, aki szervezőmunkát vállalna a tanyákon, akkor továbbra is vár minden felvetést, jelzést, kezdeményezést.

 • / –
 • 5 –

Németh Árpád: ha nem lesz kész a stég, akkor mindenki egyénileg építsen?

Döbröntei Imre: ez nem célja az egyesületnek. Egyénileg engedély alapján lehet építeni.

Dr. Bruncsics Zoltán: kéri, hogy a tagság nyilatkozzon, hogy támogatják-e a bojlisoknak történő kiadást ( stég, szállás ).

Döbröntei Imre felteszi a kérdést. 2 tag támogatta, tíz tag tartózkodott, a többiek ellene szavaztak.

Rigó János: Gombos József javaslatát kellene támogatni.

Döbröntei Imre: ő feltette a kérdést, senki nem jelentkezett. Ha lesznek ilyen emberek, akkor együtt fog velük működni. Gombos József felvetése egy önkéntes társadalmi feladat felvállalását jelenti. Az a kérdés, hogy él-e még az a közösség, aki az egyesület megalakításánál létezett, akik összejöttek, beszélgettek és cselekedtek – önként. Ez most nincs így. Gombos József ezt hiányolta, ő pedig erre kérdezett rá. Ha nincs ilyen közösség, akkor azt nem is lehet megszervezni.

Deák József: az egyesület megalakításakor rengeteg közösségi munkát végeztünk, családtagok, barátok bevonásával is. Ekkor pénzt nem fizettünk és a 70 éven felüliek tagdíjat sem fizettek. Most fizetek és mit kapok érte?

Döbröntei Imre: ha ez a kérdés, akkor arra az a válasz, hogy ezért a pénzért azt kapod, amilyen színvonalú működést ezekből a befizetésekből az egyesület nyújtani tud. Az egyesületünk színvonala messze jobb a többi Balaton parti egyesületénél. Ezt hoztuk létre az eddigi munkánkkal és befizetéseinkkel. Ennyi pénzből ezt a színvonalat tudjuk biztosítani. Visszatérve az önkéntes szerveződésre: nekik a felvetés szerint nem társadalmi munka végzése lenne a feladatuk, hanem az, hogy jelezzék, hogy mit kellene megcsinálni, hogyan, mennyi pénzből – de a munkát nem nekik kellene elvégezni. Igyekszünk tartani a tagdíjak mértékét, igyekszünk mindent abból megfinanszírozni úgy, hogy a színvonalat is tartani tudjuk. Tudomásul kell venni, hogy az egyesület csak a befizetésekből tud gazdálkodni. A közgyűlés dönt a tagdíjakról. Mindenféle döntést lehet hozni, a kérdés csak az, hogy az adott döntés után hogyan tudunk majd működni.

( … ): legyen lehetőség tagdíj helyett társadalmi munkát végezni.

Döbröntei Imre: ez már régen sem működött és az is kérdéses, hogy ezt egyáltalán jogszerűen meg lehetne-e tenni.

Időközben az egyik korábban eltávozott tag visszatért a terembe.

Takács Tibor: jogosan elvárhatnám, hogy be tudjak lépni a csónakomba.

Kósa Viktor: A társadalmi munkára nincsenek emberek. Kiadni sem akarjuk a helyünket, hogy legyen bevételünk. Az kell eldönteni, hogy emelünk a díjakon, vagy bemegyünk a vízbe stéget építeni.

Gombos József: ha valaki a tagdíj helyett akar munkát végezni, akkor szavazzuk meg, hogy ő mentesüljön a tagdíj alól.

Dr. Szalóki Jenő: ez jogilag nem lehetséges.

(…): felajánlja, hogy a partfalra és a stégre vonatkozó terveket elkészíti.

 • / –
 • 6 –

Döbröntei Imre: ezt nagyon szépen köszönjük. Azt, hogy élni is tudunk-e majd vele, azt nem tudja garantálni.

Németh Árpád: a tagoknak van-e joguk a csónakhelyük megcsinálására? Erről szavazzunk. Rendbe kellene tenni, hogy kinek hol van, mettől meddig tart a helye.

Közben három tag távozott a teremből.

Döbröntei Imre: János bácsinál ez a kimutatás megvan. Fel kell jelölni, hogy kinek mettől meddig tart a helye. A bajt az okozza, hogy a kezdetekhez képest már mindenkinek szélesebb csónakja van.

Németh Árpád: ez legyen interneten közzétéve.

Döbröntei Imre: ezt nem ígéri, de azt igen, hogy a tanyán ki lesz függesztve egy rajz.

Gombos József: ő hajlandó dolgozni és az ismerőseit is összeszedi, megszervezi. Javasolja, hogy szavazzunk meg két óra társadalmi munkát, ami megváltható pénzzel.

Döbröntei Imre: a felajánlást elfogadjuk, a megváltásról nem tudunk most dönteni.

Németh Árpád: legyen felhatalmazás arra, hogy ha van valamilyen munka, akkor azt el tudjuk végezni, legyen kijelölve egy kapcsolattartó erre.

Döbröntei Imre: én nem fogok sehova embereket szervezni.

Gombos József: ő csak azt mondta, hogy ha a gondnok szól valami miatt, akkor ő erre szervez embereket.

Szalóky Jenő: ő is a vének csoportjába tartozik, aki tudja, hogy ha valamit létre akarunk hozni, akkor meg kell fogni a kapát és dolgozni kell. A fiatalok ezt már nem így gondolják. Jelenleg négyszeresére kellene emelni a díjakat és csak akkor lehetne követelni, hogy a vezetőség abból mindent végeztessen el. De nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt anyagilag teljesíteni tudjuk és sokáig nem is leszünk. Most csak a költségvetésünkről tudunk dönteni és csak a pénzünkkel tudunk gazdálkodni. Hamarosan a pénzünk is kevés lesz, mert lassan már nem csak karbantartási munkákat kell elvégezni, hanem fel fog merülni a felújítás szükségessége is, amire muszáj lesz folyamatosan pénzt félre tenni. Ha most kimondjuk, hogy ezt vagy azt a munkát szeretnénk elvégezni, akkor Gombos József helyes felvetése szerint tudnunk kellene, hogy mi mennyibe kerül. Ha ismerjük az árakat, akkor tudjuk, hogy mit is tudunk megvalósítani a pénzünkből. Ha van rá pénzünk, akkor elvégeztetjük egy vállalkozóval. Ha nincs, vagy nem lesz rá fedezetünk, akkor vagy mi magunk dolgozunk, vagy emelnünk kell a díjakat. Logikusan gondolkozzunk, arra adjuk ki a pénzünket, ami a legfontosabb. Ha nem lesz elég fedezet, akkor dolgozzunk, keressük a megoldási lehetőségeket. Az lenne az igazi, ha a fiatalok hozzáállása változna.

Takács Tibor: Diáson évek óta nem történt semmi.

Döbröntei Imre: egyetért Szalóky Jenővel. Azt kell látni, hogy a pénzünkből ennyire telik. Ráadásul számolnunk kell azzal, hogy a vízügy felé majd magas bérleti díjat kell fizetni és az önkormányzattal is meg kell majd egyezni.

Takács Tibor: Sümegiék egészen jót alkudtak ki, olcsón megoldották.

 • / –
 • 7 –

Döbröntei Imre: együtt voltak egyezkedni és nem nevezhető az olcsónak. Van erre valamennyi tartalék pénzünk, hogy ha sürgősen kell, akkor tudjunk lépni. Diáson a csónakba történő beszállással érintett partfalrészt előtérbe helyezzük. A társadalmi szerveződés majd meglátjuk, hogy működik-e. Két közgyűlés között őt eddig még konkrét problémával nem keresték meg.

Hársfalvi György ismertette a költségvetés tervezetét.

Kérdés, észrevétel nem volt.

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2/2016. ( III.05. ) sz. határozat

A közgyűlés az egyesület 2016. évi költségvetését elfogadja.

( 40 igen, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás )

( A költségvetés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. )

3./ napirendi pont:

Döbröntei Imre: nem akartunk postán nagy anyagot kiküldeni, azért a honlapra tettük fel az alapszabály módosításának tervezetét. A technikai megoldás miatt elment jó pár napunk, ezért addig nem ment ki a meghívó sem. Ezért elnézést kért.

Döbröntei Imre felkérésére Dr. Szalóki Jenő tájékoztatást adott az új Polgári Törvénykönyv és a Ptké. egyesületeket érintő rendelkezéseiről, az alapszabály kötelező módosításáról. Elmondta, hogy a kiküldött tervezet az új Polgári Törvénykönyv kívánalmainak felel meg, a módosításoknak azonban az egyesület életére nézve érdemi, érzékelhető kihatása nem lesz. A fegyelmi bizottság megszűnik és az alapszabály felügyelő bizottság létrehozásáról rendelkezik, tekintettel arra, hogy a taglétszám a száz főt meghaladja. A tévében és újságban megjelent híradások ellenére elfogadott törvényt még nem látott arra nézve, hogy az alapszabály módosítási határidőt a parlament megszavazta, ezért mindenképpen célszerűnek tartja, hogy a közgyűlés az alapszabály módosításáról már most döntsön.

Németh Árpád: neki az ügyvédje azt mondta, hogy meg lett hosszabbítva a határidő.

Hársfalvi György: az ügyvéd nem jogforrás.

Németh Árpád: egy közjegyző mondta az ügyvédjének.

Hársfalvi György: a közjegyző sem jogforrás.

Döbröntei Imre: javasolja, hogy ma tárgyalja az alapszabály módosítást a közgyűlés és kérte, hogy erről szavazzanak a jelenlévő tagok.

A közgyűlés 5 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a mai közgyűlésen tárgyalja az alapszabály módosításának kérdését.

 • / –
 • 8 –

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

3/2016. ( III.05. ) sz. határozat

Az egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

( 38 igen, 0 ellenszavazat, 4 tartózkodás )

Döbröntei Imre megkérdezte, hogy van-e észrevétele, indítványa az alapszabály módosításának tervezetével kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító indítványt a tagok nem tettek.

A közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

4/2016. ( III.05. ) sz. határozat

A közgyűlés elhatározza az alapszabály módosítását akként, hogy az alapszabály korábbi szövegét hatályon kívül helyezi és helyébe a mellékelt tartalmú ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ) alapszabályt lépteti.

( 40 igen, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás )

Döbröntei Imre: a fegyelmi bizottság megszűnt. Felügyelő bizottságot kell választani. Az elnökség javaslata a bizottság három tagjára: Kardos József, Gombos József és Kovács Pál. Ismerteti, hogy előzetesen mindhárman nyilatkoztak arról, hogy megválasztásuk esetén a tisztséget elfogadják.

Rigó János: jelölő bizottságot kellene felállítani.

Döbröntei Imre: tarthatunk szünetet.

A tagok bekiabálásokkal jelezték, hogy nem szeretnének szünetet tartani.

Döbröntei Imre megkérdezte, hogy van-e más jelölt vagy jelölés a tisztségekre. Más jelöltre a tagok nem tettek javaslatot.

Döbröntei Imre kérte, hogy a közgyűlés először arról szavazzon, hogy az elnökség által javasolt három személy jelölését elfogadják-e. A közgyűlés 2 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül elfogadta a három személy tisztségekre történő jelölését.

Döbröntei Imre egyenként szavaztatta a közgyűlést a jelöltekről és a közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

5/2016. ( III.05. ) sz. határozat

A közgyűlés a felügyelő bizottság elnökének 5 éves időtartamra Dr. Kardos Józsefet választja meg.

( 41 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás )

 • / –
 • 9 –

6/2016. ( III.05. ) sz. határozat

A közgyűlés a felügyelő bizottság tagjának 5 éves időtartamra Gombos Józsefet választja meg.

( 41 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás )

7/2016. ( III.05. ) sz. határozat

A közgyűlés a felügyelő bizottság tagjának 5 éves időtartamra Kovács Pált választja meg.

( 42 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás )

4./ napirendi pont:

További kérdés, hozzászólás nem történt, ezért az egyesület elnöke megköszönte a részvételt és a közgyűlést 11.22 órakor bezárta.

Kmf.