Menü Bezárás

2017

Közgyűlés jegyzőkönyv

Készült a Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület 2017. május 20. napján a 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 97. szám alatti székhelyen megtartott közgyűlésről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 38 fő.

Az egyesület elnöke 9.30 órakor a megismételt közgyűlést megnyitotta. Ismertette, hogy a tavalyi közgyűlés óta elhunyt Tóth Ferenc, Fodor László és Hóbár János. Hóbár János egyike volt a 23 alapítónak. A közgyűlés 1 perc néma felállással adózott az emléküknek.

Az elnök javaslatára a közgyűlés egyhangú szavazással a közgyűlés alábbi tisztségviselőit választotta meg:

Levezető elnök: Döbröntei Imre elnök

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Szalóki Jenő

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Ács Gábor

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Penzer Gyula

 

A levezető elnök ismertette a meghívóban közölt napirendi pontokat.

A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangú szabazással elfogadta.

Napirendi pontok:

1./ Az elnökség beszámolója 2016. évről.

2./ 2017. évi költségvetés.

3./ Vegyes ügyek.

1./ napirendi pont:

 

Döbröntei Imre elmondta, hogy a tavalyi évben sok minden megfogalmazódott, hogy mit kellene csinálni. Utána kiírtak egy pályázatot és beadott az Önkormányzat is egyet, pályáztak tanya fenntartásra is. Emiatt csak karbantartás történt. A pályázatot a mai napig nem bírálták el, vagy legalábbis még nem küldtek értesítést. Tehát még az is lehet, hogy lesz belőle valami. Ezért nem fogtunk még bele semmi nagyobb munkába. Ezen felül megtörtént minden: horgászversenyek – jó hangulatban. Kotrásra nem volt szükség. Gyenesben sajnos vágni kell a hínárt. Ha van valakinek jó ötlete, hogy hogyan lehetne visszaszorítani a hínárt, szívesen vennénk.

 

Ezt követően Hársfalvi György ismertette a 2016. évi zárszámadást   ( jegyzőkönyvhöz mellékelve ).

 

A levezető elnök megkérdezte, hogy kinek van kérdése, észrevétele. Senki nem jelentkezett.

 

A felügyelő bizottság beszámolóját Kardos József akadályoztatása miatt Gombos József tartotta meg: ismertette, hogy a felügyelő bizottság átnézte a bevételeket és kiadásokat.

– / –

  • 2 –

 

 

Nagyon precíz könyvelést látott, minden bizonylatokkal, számlákkal van alátámasztva. Látta, hogy a két tanya működési költségei arányosan vannak elosztva. Azt is látta, hogy a Hársfalvi Gyurinak ez az egész milyen óriási munkát jelent. Felmerült benne a kérdés, hogy ez az egész csak társadalmi munka-e. Megtudta, hogy igen, ezért nem jár neki semmi. Javasolja a közgyűlésnek, hogy aki ennyi társadalmi munkát végez, azt legalább egyszeri összeggel ismerjük el. Összességében nagyon alapos, precíz az egyesület könyvelése.

 

Hársfalvi György: nekem a köszönöm elég.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

A közgyűlés az alábbi határozatot:

 

1/2017. ( V.20. ) sz. határozat

 

A közgyűlés az Elnökség beszámolójat elfogadta.

 

( 38 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás )

 

 

2./ napirendi pont:

 

Döbröntei Imre: Hóbár János sajnos elment közülünk, pótlásáról gondoskodni kell. Ács Gábor már együtt dolgozott vele, így rá gondoltunk.

Bemutatta a közgyűlésnek Ács Gábort.

 

Ismertette, hogy a gyenesi kikötő ügyében a terület kezelője kötött egy ideiglenes bérleti szerződést. Ez megemeli a díjat: 330.000,-Ft/év. Ezzel számolnunk kell a költségvetésnél. Ez az alapja az engedélyezési eljárásnak. A végén a díjakat majd kalkulálni fogják a különböző használatú területrészekre ( csónakok által elfoglalt helyek, csak nyírt helyek… ).

2 éve úgy döntöttünk, hogy nem kell internet.Most újra felmerült, hogy legyen. Utánanéztünk annak, mennyibe kerülne. Tanyánként és szezononkénti működéssel kb. 30.000,-Ft lenne, egyszeri belépési díjjal, ami tanyánként 15.000,-Ft. Lenne egy eszköztelepítési díj is, de azt visszakapnánk, ha majd egyszer megszűntetjük a szolgáltatást.

 

Felteszi szavazásra, hogy bevezessük-e újra az internetet.

 

A közgyűlés 17 igen, 15 nem és 6 tartózkodás mellett elvetette a javaslatot.

 

Döbröntei Imre: az idei évre csak karbantartási munkákat tervezünk – egyelőre, bízva a pályázat sikerében. Ismertette, hogy mi készülhetne el a pályázat útján: Diáson a híd, a kikötőbejárat és az út, Gyenesben a partfalak, stégek gerendái, valamint mindkét tanyán az akkutöltés helyi lehetősége. Ha elutasítják a pályázatot, jövőre dönteni kell róla, hogy mit végzünk el.

– / –

  • 3 –

 

 

Hársfalvi György ismertette a költségvetés tervezetét.

 

Döbröntei Imre: elfelejtette mondani, hogy a bérleti díj miatt emelni kell a tagdíjakat 2018-tól, hogy azt ki tudjuk gazdálkodni. Kikötőhelyekre: 8-ról 9.000,-Ft-ra, vitorlásoknál 13.500,-Ft-ra.

 

Fitos ferenc: ha sikerül a pályázat, Diáson kiszélesítenék az egyik kikötőrészt. A másikat nem lehetne kiszélesíteni? Egyre nagyobbak a csónakok és már egyre nehezebb a kikötőben közlekedni.

Döbröntei Imre: Gyenesben most van egy engedélyezési folyamat, Diáson nincsenek engedélyek. Felmerült a szélesítés szükségessége is, ezt az engedélyezésnél figyelembe veszik.

Takács Tibor: évek óta kérem, hogy biztonságosan be tudjak szállni a csónakba, életveszélyes. Idős vagyok, ez nekem probléma.

Döbröntei Imre: kéri Ács Gábort nézzen utána ennek a problémának.

Vadas László: miért nem a vezetőség beszéli meg a Gáborral, hogy mi a probléma.

Döbröntei Imre: ez a gondnok feladata. Ha olyan elnök kell, aki lent dolgozik a tanyán, akkor keressenek olyat.

Berecz Gyula: valaki a csónakhelyemre állt.

Döbröntei Imre: ezeket a vegyes ügyekben beszéljük meg, most a költségvetésről van szó. Egyébként akinek rossz helyen van a csónakja, azét a gondnok vitesse el.

 

További kérdés, észrevétel nem volt.

 

A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

 

 

2/2017. ( V.20. ) sz. határozat

 

A közgyűlés az egyesület 2017. évi költségvetését elfogadja.

 

( 33 igen, 1 ellenszavazat, 4 tartózkodás )

 

( A költségvetés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. )

 

 

3/2017. ( V.20. ) sz. határozat

 

2018. évtől a tagdíj mértéke évi 10.500,-Ft lesz. A nyugdíjasok a tagdíjból 2.000,-Ft kedvezményt, míg az ifjúsági tagok 50% kedvezményt kapnak. Gyermekeknak tagdíjat nem kell fizetniük.

 

( 32 igen, 5 ellenszavazat, 1 tartózkodás )

 

 

4/2017. ( V.20. ) sz. határozat

 

A kikötőfenntartási díj mértéke 2018. évtől csónakhelyenként évi 9.000,-Ft, vitorláshelyenként évi 13.500,-Ft.

 

( 32 igen, 4 ellenszavazat, 2 tartózkodás )

– / –

  • 4 –

 

 

3./ napirendi pont:

 

Nem volt hozzászólás.

 

Az egyesület elnöke megköszönte a részvételt és a közgyűlést 10.10 órakor bezárta.

 

 

Kmf.