Menü Bezárás

2018

Közgyűlési jegyzőkönyv

Készült a Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület 2018. április 28. napján a 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 97. szám alatti székhelyen megtartott közgyűlésről.

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 39 fő.

 

Hársfalvi György 9.30 órakor a megismételt közgyűlést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket és ismertette, hogy Döbröntei Imrét súlyos sportbaleset érte, ami miatt nem tud részt venni a mai közgyűlésen. Javaslatot tett a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására: levezető elnök – Hársfalvi György, jegyzőkönyv-vezető – Dr. Szalóki Jenő, hitelesítők – Ács Gábor és Penzer Gyula.

 

A közgyűlés egyhangú szavazással a közgyűlés alábbi tisztségviselőit választotta meg:

 

Levezető elnök: Hársfalvi György

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Szalóki Jenő

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Ács Gábor

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Penzer Gyula

 

Hársfalvi György ismertette, hogy az egyesületi tagok közül elhunyt Farkas Károly, Fodor László, Tüttő György, Tettmann Franz. Kérte a közgyűlést, hogy 1 perc néma felállással adózzon az emléküknek.

 

Ezt követően ismertette a meghívóban is közölt napirendi pontokat.

A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangú szabazással elfogadta.

 

Napirendi pontok:

1./ Az elnökség beszámolója 2017. évről.

2./ 2018. évi költségvetés.

3./ Vegyes ügyek.

4./ Tisztújítás.

 

1./ napirendi pont:

 

Hársfalvi György a beszámoló keretében ismertette, hogy az elmúlt év a szokások szerint ment le, több gondot okozott a vízállás, Gyenesben komoly gond van a partfallal. Diáson tavaly június óta Ács Gábor a gondnok. Elnézést kér, hogy kicsit összeszedetlen az előadása, de csak nemrég tudta meg, hogy Döbröntei Imre nem tud eljönni. Elmondta, hogy a tanyán lévő épületek nagyjából rendben vannak. Tisztába kell tenni, hogy kinek hol van a kikötőhelye és kéri ebben Diáson a horgászok együttműködését a gondnokkal.

 

Ismertette a zárszámadást ( jegyzőkönyvhöz mellékelve ). A gyenesi bérleti díjat még nem fizettük meg, ezzel tartozunk az önkormányzatnak.

 

Ezt követően Gombos József tartotta meg a felügyelő bizottság beszámolóját. Elmondta, hogy Kardos József elnök nem tudott ma megjelenni akadályoztatása miatt, ezért tartja ő a beszámolót.

 • 2 –

 

Átnézték az iratokat és nem találtak semmi problémát. Csak a legszükségesebb kiadásokra adtunk ki pénzt. A gazdálkodás rendben volt.

 

A levezető elnök megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele.

 

Gép Dezső: A csónakhelyek kapcsán: aki nem fizet, annak nincs semmi keresnivalója a tanyán.

Hársfalvi György: Ha valaki nem fizet, akkor azt megfelelő eljárás során az elnökség zárhatja ki az egyesületből.

Gép Dezső: Aki nem tag, az ne mehessen be a tanyára.

Hársfalvi György: Ez nem így van, a tag beengedheti a vendégét. A nyitottságot az önkormányzat is kéri és ne feledjük el, hogy ingyen adja nekünk a tanyát.

Gép Dezső: Aki rendezvényt tart a tanyán, az fizessen érte.

Hársfalvi György: A tanyagondnok tudja azt felügyelni, hogy jogosulatlanul jön-e oda valaki vagy sem. Megértést kérünk a horgászoktól. Én sem vagyok horgász, mégis tevékenységet végzek az egyesületnek, mert úgy érzem, hogy a munkám egy közösség érdekében van. Ne legyünk kicsinyesek, teljesen bezárkózóak, nem hiszem, hogy annyira zavar ott minket néhány más ember.

 

Németh Árpád: Jól söpör az új seprű Diáson. Miben dönthet a gondnok?

Hársfalvi György: A tanyán a gondnok a főnök, többször egyeztetnek az elnökséggel is.

Németh Árpád: Akkor a gondnok intézkedhet arról is, hogy valaki jó helyre kötött-e ki.

Hársfalvi György: Igen, intézkedhet, de ha valakit ez sért, akkor természetesen tiltakozhat ellene. A gondnok a józan ész keretei között intézkedhet.

Németh Árpád: Lehetne-e e-mailben küldeni a meghívókat? És mellé tenni a mellékleteket?

Hársfalvi György: Ha valaki megadja az e-mail címét, annak e-mailben küldi. Ács Gábor vállalta, hogy kezeli a honlapunkat. Jó lenne, ha újra lenne internet, mert ő most saját költségén fizeti a netet.

 

Koma László: Kezdetektől tag vagyok, nincs csónakom, mert ellopták, már több éve. Van elmaradásom, amit rendeznék.

Hársfalvi György: Külső helyed volt, ez a kikötési lehetőség azonban gyakorlatilag megszűnt. Volt egykor lehetőség arra, hogy 50.000,-Ft befizetése mellett bejöjjön valaki kívülről a belső kikötőbe, ezen helyek száma azonban véges volt. Új helyeket kellene már létesíteni.

Deák József: A régi tagoknak van a csónakhelyükről jegye, számokkal.

Hársfalvi György: Nálam csak kartonok vannak.

Deák József: személyiségi jogot sérthet-e az, ha kifüggesztjük, hogy melyik hely kié? Ez a gondnokok dolgát is megkönnyítené.

Hársfalvi György: Ez nem sért személyiségi jogot, ezt meg lehetne tenni. Ács Gábor ezen dolgozik. Gyenesben ilyen probléma nincs.

Penzer Gyula: Fejből tudom kinek hol a helye.

 

Pesti István: Diáson a partfallal miért nem történik semmi?

Hársfalvi György: A következő napirendi pontban beszélünk erről.

Pesti István: A tanyafenntartási díjat nem fűnyírásra fizetjük.

 • / –
 • 3 –

 

Hársfalvi György: A zárszámadásnál ismertettem mire mennyit költöttünk. Lesznek jövőbeli kiadásaink az engedélyeztetésekkel kapcsolatosan, ezekre tartalékolnunk kell.

Pesti István: Az önkormányzat aszfaltozza le a bejutáshoz szükséges utat, ez a közösség érdeke, miközben az önkormányzatot csak a rendezvényei megtartása érdekli.

 

További hozzászólás nem volt. Hársfalvi György szavazásra bocsátotta a beszámolót.

 

A közgyűlés az alábbi határozatot:

 

1/2018. ( IV.28. ) sz. határozat

 

A közgyűlés az Elnökség beszámolójat elfogadta.

 

( 37 igen, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás )

 

 

2./ napirendi pont:

 

Hársfalvi György ismertette a költségvetés tervezetét. A gondnokok díját nettó kb. 60.000,-Ft-ra szeretnénk felemelni.

 

Németh Árpád: Idén várhatóan katasztrófavédelmi ellenőrzések lesznek. Ha Diásra jönnek, nagy bírságok lesznek.

Hársfalvi György megkérdezte Pálfi Károlyt.

Pálfi Károly: Négy éve adtam árajánlatot, de az nem valósult meg. Jelentős hiányosságok vannak még. A legszükségesebb munkák költsége is kb. 60.000,-Ft lenne. A teljes munka hat számjegyű összeget tenne ki. Az életveszélyt tudjuk most elhárítani, a többit pedig részletekben.

Németh Árpád: Egy állapotfelmérést mindenképpen kellene csinálni.

Danis László: Diáson emeljük meg a karbantartásra szánt összeget.

Hársfalvi György: Mondjál konkrét összeget.

Danis László: legalább a tervezett összeg dupláját.

Hársfalvi György: 800.000,-Ft legyen 410.000,-Ft helyett?

(…): Kérjünk árajánlatokat és azután készítsünk költségvetést.

Hársfalvi György: A közgyűlés keretet szavaz meg, ezen belül gazdálkodhat az elnökség. Ha kevesebb az árajánlat, akkor nem kell megkérdeznünk senkit, nagyobb lett a mozgásterünk.

Gombos József: A költségvetésnél előzetes tervek, ajánlatok hiányában ne szavazzunk meg olyat, hogy a kevés pénzünkből sokat költsünk el. Először tudjuk meg, hogy mi mennyibe kerül és utána döntsünk arról, hogy mit végezzünk el és hogyan. Ha most elköltjük a tartalékunkat, pályázatokhoz sem marad pénzünk. Az utolsó napirend után tennék javaslatokat.

Danis László: Csak karbantartásra javasoltam a nagyobb összeget, nem felújításra.

 

További kérdés, észrevétel nem volt.

 • / –

 

 

 

 • 4 –

 

Hársfalvi György: Javasolja a 800.000,-Ft-ot erre a célra, hogy nagyobb legyen az elnökség mozgástere. Ezzel a módosítással tette fel a költségvetést szavazásra és ismét utalt arra, hogy április 01-től a gondnokok díja nettó 60.350,-Ft-ra, bruttó 120.700,-Ft-ra emelkedne.

 

A közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

 

 

2/2018. ( IV.28. ) sz. határozat

 

A közgyűlés az egyesület 2018. évi költségvetését elfogadja.

 

( 37 igen, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás )

 

( A költségvetés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. )

 

3./ napirendi pont:

 

Ács Gábor: Kevés a csónakhely. Aki külső helyről be akar jönni, azt hova tegyem?

Hársfalvi György: Több éve volt erre lehetőség, egy ideig, hogy befizetés mellett bejöhessenek, de sokan nem éltek ezzel és már nincs rá lehetőség.

Ács Gábor: Mi legyen azzal, aki öt évig nem fizet, aztán egyszercsak idejön és kéri a helyét? Lehet-e valahogyan szankcionálni?

Hársfalvi György: Az elnökség tudna fellépni velük szemben.

Dr. Bruncsics Zoltán: Tisztújítás lesz. Párhuzamosan felül kellene vizsgálni az alapszabályt, megoldani a visszásságokat. Kellene szmsz, éppen a gondnokok érdekében, amiben benne van részletesen, hogy mi a gondnokok feladata, mit tehetnek meg és mit nem.

 

Egy fő távozik a közgyűlésről. A jelenlévők száma: 38 fő.

 

Hársfalvi György: Ha Te ezt le tudod írni.

Dr. Bruncsics Zoltán: Egyértelműen le kell írni a szabályokat, hogy mindenki tudja, mit szabad és mit nem. Az alapszabályt nem ismerem, de ha nem rendelkezik a kizárásról, akkor azt meg kellene tenni. Kizárásnál lehet rendezni a vagyoni kérdéseket is, elszámolással.

Koma László: Régen mindig volt kint egy 30 m-es stég.

Hársfalvi György: Mégsem kötött oda senki. Azért egyébként mert nem teszi le valaki a csónakját, még a füvet nyírni kell és költségek merülnek fel.

 

4./ napirendi pont:

 

Hársfalvi György megköszönte az elnökség nevében az elmúlt öt évet, a türelmet az elnökség iránt. Ismertette, hogy Döbröntei Imre nem vállalja tovább az elnöki tisztséget, de ha bizalmat kap, akkor az elnökségben tagként továbbra is részt venne. Dr. Szalóki Jenő sem vállalja tovább az elnökhelyettesi tisztséget, csak jelölés esetén az elnökségi tagi munkát amellett, hogy szakmailag továbbra is segíti az egyesületet. Krasznai István is vállalná tovább a megbízatást.

 • / –
 • 5 –

 

 

Felkérte Danis Lászlót, hogy vezesse le a napirendi pontot. Danis Lászlót a közgyűlés 1 tartózkodás mellett megszavazta. Hársfalvi György 10 perc szünetet rendelt el és kérte a tagokat, hogy a különböző tisztségekre személyeket Danis Lászlónál jelöljenek.

 

A szünetet követően Danis László folytatta a közgyűlés levezetését.

 

Danis László ismertette, hogy az elnök tisztségre egy személy, Gombos József kapott jelölést.

Lehetőséget adott neki a bemutatkozásra.

 

Gombos József: Egy-két gondolatot szeretnék megosztani az elkövetkező évek terveiről. Faipari mérnök vagyok, az Asbóthban tanítok és emellett vállalkozó is vagyok. Végiggondoltam az elnöki pozíciót és rájöttem, hogy nem könnyű feladat, tiszteletdíj nélküli a megbízatás és sok munkával jár. Tudom, hogy nagyon sok feladat fog rám várni. Így az engedélyeztetési eljárások. Fel szeretném először mérni, hogy milyen feladatok, munkák szükségesek és utána ezekről szeretnék a közgyűléssel beszélni, ezért rövid időn belül új közgyűlést kívánok összehívni. Meg akarom határozni, hogy kinek hol van a helye és erről igazolást is állítanék ki. Meg kell oldani, hogy mi legyen azokkal, akik nem fizetnek. Az épületeket felül kell vizsgálni, érintésvédelmi, tűzvédelmi jegyzőkönyveket kell készíteni. Az épületekben közösségi helyeket szeretnék létrehozni, ahol le tudnánk ülni, beszélgetni, lenne egy közösségi életünk. A gazdálkodással kapcsolatban két variáció van: az egyik az, hogy hagyjuk a mostani tagdíjak mértékét és megpróbálunk egyéb bevételekre szert tenni – én ezt az utat támogatom. Hogyan lehetne bevételekhez jutni? Csónakkiadásból – de ez a korábbi tapasztalatok alapján valószínűleg nem annyira jól működik. Megengedhetnénk azt, hogy a területünkön sporteszközöket helyezzenek el a szezonban, akár havi 40-50.000,-Ft díj ellenében. Ezzel számításaim szerint akár 1 millióval is nőhetne az éves bevételünk. Téli tárolást is biztosíthatnánk nem tagoknak díj ellenében, meghatározott időpontok között. Az önkormányzat részéről hosszabb távon igény lenne arra, hogy biztosítsunk szálláslehetőséget.

Fel kell deríteni a pályázati lehetőségeket. A pályázatokhoz kell önerő, ezért nem szeretném, ha a tartalékunkat karbantartásra költenénk el. A pályázatok turizmushoz kötődnek.

Ami a közösségi életünket illeti – évente egyszer ülünk össze. Ezt kevésnek tartom. Kaptam már például a rendőrségtől ajánlatot, miszerint szívesen tartanának nekünk előadást. Ilyen előadásokat lehetne szervezni, főleg télen, hívhatnánk pl. versenyhorgászt, aki tippeket ad a helyieknek.

Aki nem fizet, azzal szemben járjunk el, szólítsuk fel és ha nem rendezi a tartozását, akkor szankcionáljuk.

Jó lenne, ha valaki felvállalná a honlapunk naprakész frissítését.

Ha ezzel a programmal egyetértenek, elvállalnám az elnöki megbízatást, de ez egyedül nem fog menni, szükségem lesz segítségre is.

Köszönöm a bemutatkozás lehetőségét.

 

Danis László megkérdezte van-e más jelölt a tisztségre. Nem volt.

 • / –
 • 6 –

 

A közgyűlés nyíltan, kézfeltartással szavazva meghozta az alábbi határozatot:

 

3/2018. ( IV.28. ) sz. határozat

 

A közgyűlés az egyesület elnökének 5 éves időtartamra Gombos Józsefet választja meg.

 

( 37 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás )

 

Danis László ismertette, hogy elnökhelyettesnek Krasznai István kapott jelölést. Megkérdezte van-e más jelölt a tisztségre. Nem volt.

 

Krasznai István: Köszönöm, igen, elfogadtam a jelölést. Józsival beszélgettünk és tudom őt támogatni. Önkormányzati képviselő is vagyok és a testületben a Gyurival együtt mindig támogatjuk az egyesületet. Az út kérdését is fel fogom vetni. Eddig nem horgásztam, de történt velem egy baleset és most szeretnék visszatérni a vízre.

 

A közgyűlés nyíltan, kézfeltartással szavazva meghozta az alábbi határozatot:

 

4/2018. ( IV.28. ) sz. határozat

 

A közgyűlés az egyesület elnökhelyettesének 5 éves időtartamra Krasznai Istvánt választja meg.

 

( 37 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás )

 

Danis László ismertette, hogy titkárnak Hársfalvi György kapott jelölést. Megkérdezte van-e más jelölt a tisztségre. Nem volt.

 

Feltette szavazásra a kérdést és a közgyűlés nyíltan, kézfeltartással szavazva meghozta az alábbi határozatot:

 

5/2018. ( IV.28. ) sz. határozat

 

A közgyűlés 5 éves időtartamra az egyesület titkárának választja meg Hársfalvi Györgyöt.

 

( 37 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás )

 

Danis László ismertette, hogy elnökségi tagoknak Döbröntei Imrét és Dr. Szalóki Jenőt jelölték. Megkérdezte van-e más jelölt a tisztségre.

 

Dr. Bruncsics Zoltán: Szeretném magamat jelölni.

 

Hársfalvi György: Figyeljen mindenki arra, hogy a három jelöltből csak kettőt lehet megválasztani, ezért a szavazás megkezdése előtt mindenki döntse el magában, hogy melyik két jelöltre kíván szavazni. Ne legyen az, hogy valaki udvariasságból mindhárom jelöltre szavaz.

 • / –
 • 7 –

 

 

Danis László: Névsor szerint teszem fel a jelölteket szavazásra, először Dr. Bruncsics Zoltánt.

 

A közgyűlés nyíltan, kézfeltartással szavazva meghozta az alábbi határozatot:

 

6/2018. ( IV.28. ) sz. határozat

 

A közgyűlés 5 éves időtartamra az egyesület elnökségi tagjának választja meg Dr. Bruncsics Zoltánt.

 

(25 igen, 0 ellenszavazat, 6 tartózkodás, 6 fő nem szavazott )

 

Danis László ezt követően szavazásra bocsátotta kérdést, hogy ki támogatja Döbröntei Imre elnökségi tagságát. A közgyűlés nyíltan, kézfeltartással, 9 igen, 0 nem szavazat és 28 tartózkodás mellett a megválasztását nem támogatta.

 

Danis László ezt követően Dr. Szalóki Jenővel kapcsolatban kért szavazást.

 

A közgyűlés nyíltan, kézfeltartással szavazva meghozta az alábbi határozatot:

 

7/2018. ( IV.28. ) sz. határozat

 

A közgyűlés 5 éves időtartamra az egyesület elnökségi tagjának választja meg Dr. Szalóki Jenőt.

 

(34 igen, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás )

 

Gombos József: Köszönöm a megválasztásomat. Kérem, hogy kézfelemeléssel jelezzék, ha támogatják a csónakhelyek rendbetételére irányuló szándékomat.

 

Mindenki felemelte a kezét.

 

Deák József: Ez a legtermészetesebb, hogy ezt rendbe kell tenni.

 

Gombos József: Kérem jelezzék, hogy a sporteszközök elhelyezése kapcsán támogatják-e az elképzeléseimet, a részletek kidolgozása mellett.

 

Kézfelemeléssel a tagok támogatták.

 

Vadas László: Mik ezek az eszközök?

(…) : Vízibicikli ne legyen!

Gombos József: Kajak és hasonlók, amiket a turisták hoznak magukkal. Mivel megválasztottak elnöknek, ezért a felügyelő bizottsági tagságomról összeférhetetlenség miatt a mai nappal lemondok.

 

Hársfalvi György: Választanunk kell e felügyelő bizottságba egy új tagot.

 • / –
 • 8 –

 

Dr. Molnár Lajos: Javaslom Döbröntei Imrét.

 

Hársfalvi György felhívta telefonon Döbröntei Imrét, hogy elfogadná-e a jelölést, aki jelezte, hogy nem.

 

(…): Az elnökségi ülések nyilvánosak-e?

Gombos József: Úgy tervezem, hogy nyilvánosak lesznek. Akár havonta is lehetne elnökségi üléseket tartani. Kiss Gábort javaslom a felügyelő bizottság tagjának.

 

Kiss Gábor: Köszönöm a felkérést, elvállalom. Cserszegtomajon élek, csónakkészítéssel foglalkozom.

 

A közgyűlés nyíltan, kézfeltartással szavazva meghozta az alábbi határozatot:

 

8/2018. ( IV.28. ) sz. határozat

 

 

A közgyűlés a felügyelő bizottság tagjának 5 éves időtartamra Kiss Gábort választja meg.

 

( 37 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás )

 

Vadas László: Azzal kellett volna kezdeni a közgyűlést, hogy hány tagunk van. Ez elmaradt. Mindenről beszélünk, hogy mi legyen, csak arról nem, hogy nem tudok kimenni a csónakommal. A tanyagondnok jogairól volt szó, de ha odamegy hozzá valaki, hogy hoz oda vendégeket, akkor mit tud neki mondani? A vezetőséghez kellene küldeni az illetőket. Még mindig a régi karók vannak lent a kikötőben, valamit kellene már ott csinálni.

 

Páli Lajos: Javaslom, hogy a közgyűlés határozatban köszönje meg Döbröntei Imre munkáját.

Mindenki feltette a kezét.

Hársfalvi György: A szavazás nem ezt mutatta.

 

További kérdés, hozzászólás hiányában Hársfalvi György a közgyűlést 11.36 órakor bezárta.

 

 

Kmf.

2018