Menü Bezárás

2019

Közgyűlés jegyzőkönyv

Készült a Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület 2019. január 26. napján a 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 97. szám alatti székhelyen megtartott közgyűlésről.

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 68 fő.

 

Gombos József 9.40 órakor a megismételt közgyűlést megnyitotta, köszöntötte a megjelent tagokat. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztani javasolta: levezető elnök – Gombos József, jegyzőkönyv-vezető – Dr. Szalóki Jenő, hitelesítők – Ács Gábor és Penzer Gyula.

 

A közgyűlés egyhangú szavazással a közgyűlés alábbi tisztségviselőit választotta meg:

 

Levezető elnök: Gombos József

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Szalóki Jenő

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Ács Gábor

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Penzer Gyula

 

Ismertette, hogy elhunyt Gép Dezső és Barta László tagtársunk. Kérte a közgyűlést, hogy 1 perc néma felállással adózzon az emléküknek.

 

Ezt követően ismertette a meghívóban közölt napirendi pontokat. A napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, észrevétel nem hangzott el. Kérte azok elfogadását.

 

A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta.

 

Napirendi pontok:

1./ Az elnökség beszámolója 2018. évről.

2./ Felügyelő bizottság beszámolója 2018. évről.

3./ 2019. évi költségvetés, gazdálkodást érintő változások.

4./ Tanyarendet, csónaktárolást, bérbeadást érintő változások.

5./ Diási tanyát érintő változások.

6./ Vegyes ügyek.

 

1./ és 2./ napirendi pont:

 

Hársfalvi György az elnök felkérésére ismertette a zárszámadást            ( jegyzőkönyvhöz mellékelve ).

 

Gombos József: megköszönte a beszámolót. Elmondta, hogy nincs még egy éve, hogy megválasztották az egyesület elnökévé. Nagy lelkesedéssel és örömmel állt neki a munkának, de nem gondolta azt, hogy ilyen sok dolga lesz. Gyakorlatilag minden nap kellett valamit foglalkozni az egyesület ügyeivel. Nagyon sok mindenben jutottunk előre. Tavaly három elnökségi ülés volt, amiken számos témát beszéltünk meg. Az elnökségi ülések témáin keresztül szeretné ismertetni a tavalyi évet. Az első ülésre 2018. június 01. napján került sor a diási tanyán.

 • / –
 • 2 –

 

Dönteni kellett a villamos hálózat felülvizsgálatáról és felújításáról. A szükséges dokumentációk hiányosak voltak. Kértük a tanyák felülvizsgálatát. Kiderült, hogy Diáson gyakorlatilag életveszélyes volt a helyzet. A diási tanyán a felújítás 400 ezer forintba került, ami egyben teljesítménybővülést is eredményezett. A költségek előteremtése érdekében az Önkormányzathoz fordult és kérte, hogy az Önkormányzat engedje el a korábbi időszak bérleti díj tartozását. Az Önkormányzat a tartozást elengedte, így az egyesület kb. 600.000,-Ft forráshoz jutott. Ebből 400.000,-Ft ment el a villamos hálózatra. Egyúttal az illegális vételezéseket, vezetékeléseket, pazarló berendezéseket is felszámoltuk. Ezen az ülésen döntöttünk tárolási díjakról, használati feltételekről, partfal felújításról.

A második nyári ülésen egy közösségépítő, baráti beszélgetést terveztünk, kemence avatással egybekötve. Itt derült ki, hogy milyen nehéz is a kapcsolattartás a sok egyesületi taggal, e-mail címek, telefonszámok hiányában. Kérte a megjelent tagoktól, hogy az elérhetőségeit mindenki adja meg. Az ülésen polgármester úr is jelen volt, tájékoztatást adott és sok támogatást ígért. Döntöttünk a gyenesi tanya stégfelújításáról, valamint kamera rendszerek telepítéséről. Utóbbi beruházás Diáson ingyenes felajánlásból valósult meg és már működik. Gyenesben szintén nagyon kedvezményesen, 100.000,-Ft-ért valósítottuk meg a beruházást. A kamerák telefonról is elérhetőek. Határoztunk továbbá a tagdíjtartozások ügyében is. Pontosan meghatároztuk, hogy kik és mennyivel tartoznak. Rendbe tettük a tagnyilvántartást is.

A harmadik, 2018. december 03-án tartott ülésen a jövő évi terveket beszéltük meg, a költségvetés előkészítését. Csónakhelyekkel kapcsolatos kérelmekről döntöttünk.

2018-ban megvalósult még a csónakhelyek és tulajdonosaik beazonosítása, a csónakhelyek számozása és térképen történő jelölése. Számítógépes nyilvántartást készítettünk.

Bemutatta a térképet.

Tavaly kiderült számára, hogy sokan csak bérlők azok közül, akik a tanyákon horgászni járnak.

Diáson ki lettek takarítva a helyiségek, a lomokat eltávolítottuk, a kaotikus vezetékrendszert megszűntettük. Minden helyiség tiszta, használható, kulturált. A közösségi részen maradt egy hűtő. A diási tanyán van két akkutöltő, almérővel, fizetés ellenében itt lehet akkumulátorokat tölteni. Tervezzük napelemes töltési lehetőség megvalósítását mindkét tanyán.

Diáson kemencét készítettünk.

A diási tanyán 55 m hosszú stéget alakítottunk ki, ami 200.000,-Ft-ba került.

Mindkét tanyán festésre kerültek a kerítések fa oszlopai.

A tanyákon kialakítottunk két olyan helyet, ahol vízi eszközöket engedtünk ellenérték fejében tárolni. Kis matricákat helyeztünk fel az eszközökre, hogy látni lehessen, kik azok, akik jogszerűen tárolnak, mert fizettek érte.

Tavasszal és ősszel horgászversenyeket rendeztünk. Kéri, hogy még többen vegyünk részt rajtuk, mivel ez egy közösségi esemény, ahol beszélgetünk és eszünk is egy jó ebédet.

 • / –

 

 

 • 3 –

 

Beszámolt arról, hogy részt vett a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. siófoki konferenciáján 2018. október 19-én. A vezérigazgató beszélt a haltelepítési tapasztalatokról ( pl. a süllők szempontjából mindegy, hogy hol telepítik be őket, a 80%uk egy idő után a nyugati medencébe és Fonyód térségébe vándorol, mivel keleten nincs elég küsz, továbbá a telepített süllők a Balatonban alig-alig nőnek  ). Elhangzott az a kérés, hogy aki kapitális halat fog, az dobja vissza, hogy más horgásznak is lehessen hasonló élménye. Megkérdezte a vezérigazgatót, hogy a horgászturizmusra hogyan lehetne pénzt szerezni, de lehangoló volt a válasz, mert szerinte a mi egyesületünk és helyi horgászati tevékenységünk ebbe nem tud bekapcsolódni, mi oldjuk meg a fejlesztéseinket saját magunk, a horgászturizmus az egy ettől különböző dolog, az alatt ő pl. azt érti, hogy épül egy kikötő kizárólag abból a célból, hogy ott külföldi turisták a horgászatukhoz csónakot tudjanak bérelni.

 

Kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz nem volt.

 

Gombos József felkérte Kovács Pált a felügyelő bizottság beszámolójának megtartására.

 

Kovács Pál: ismertette, hogy Dr. Kardos József elnök egészségügyi okokból nem tudott eljönni a mai ülésre. Elmondta, hogy örömmel látja elnök úrban a tenni akarást, „egy hullámhosszon vagyunk”. Fontos a felügyelő bizottságnak, hogy mindenhová meghívták őket, a tanyagondnokokkal együtt, így közvetlenül is tudtak kapcsolatot tartani. Mivel sok szabályt kell betartani, ezért fontos az ellenőrzés. A villamos rendszer rendbetétele is nagyon fontos volt, hogy elkerüljük a komoly balesetet. Az megengedett, hogy legyenek bérlők, de rájuk ugyanazok a szabályok vonatkoznak, az összes használati kötelezettség terheli őket, ugyanakkor a tagtárs felelőssége is, hogy olyan bérlőt hozzon be közénk, aki betartja a tanyarendet. Csak gratulálni tud az elnök úrnak, jó úton indultunk el, csak így tovább előre. A könyvelőnk is jó. Elmondta, hogy a bizottság a teljes anyagot átnézte, szabálytalanságot nem találtak benne. Javasolta a beszámoló elfogadását.

 

Miután nem volt hozzászólás, az elnök szavazásra bocsátotta a beszámolót.

 

A közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

 

1/2019. ( I.26. ) sz. határozat

 

A közgyűlés az Elnökség beszámolójat elfogadta.

 

( 68 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás )

 

 

3./ napirendi pont:

 

Gombos József elmondta, hogy azt tapasztalta, hogy a 216 fős tagság és a befizetések összege olyan csekély lehetőséget biztosít a fenntartásra és fejlesztésre, hogy nagyon meg vagyunk kötve, szorítva.

 • 4 –

 

Naponta emelkednek az árak. Pl. egy akácoszlop ma már 10.000,-Ft-ba kerül. De említhetné azt is, hogy megkérdeztünk vállalkozókat, hogy mennyiért nyírnák le a füvet. A gondnokok egy havi díjának megfelelő ajánlatokat tettek. A mostani befizetéseink nem fedezik a szükséges kiadásokat és fejlesztéseket. Nem tudunk a jövőre nézve megfelelő mértékű tartalékot sem képezni, pedig a javítási, elújítási szükségletek folyamatosan jelentkezni fognak. Számításokat végeztünk, hogy mennyi befizetésre lenne szükség ahhoz, hogy hosszú távon fenn tudjuk tartani magunkat. ( Projektoron kivetítette az elnökség által készített kalkulációt ). Eszerint a tanyafenntartási díj 15.000,-Ft-ra ( vitorlásoknál 30.000,-Ft-ra ), a tagdíj 16.000,-Ft-ra ( nyugdíjasoknál 13.000,-Ft-ra ) emelkedne. Ez a legminimálisabb számítás, de az lenne az ideális, ha ez még néhány ezer forinttal több lenne. Elsősorban a nyugdíjasok véleményét szeretné kérdezni, hogy hogy lehetségesnek tartanák-e a magasabb összegű emelést. A gondnokok díját is emelni szeretnénk, az új tagok belépési díját 50.000,-Ft-ban javasoljuk megállapítani. Az elnökség által megállapított tárolási díjak változatlanok maradnának 2019-ben ( szezonális parti tárolás: 25.000,-Ft, szezonális vízi tárolás: 35.000,-Ft, téli tárolás 09.30. – 05.01. között: 25.000,-Ft – természetesen szabad helyek függvényében ). Ismertette, hogy tavaly a tárolási díjakból kb. 300.000,-Ft bevétel keletkezett. Elsősorban nem is az összeg a lényeg, hanem az, hogy sikerült ezen a területen is rendet kialakítani.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az elnök azt kérte, hogy először a tervezett emelések körében határozzon a közgyűlés, mivel ez az idei költségvetés számaira kihatással van. Egyenként tette fel szavazásra a határozati javaslatokat, a közgyűlés pedig az alábbi határozatokat hozta:

 

 

2/2019. ( I.26. ) sz. határozat

 

2019. évtől a tagdíj mértéke a felnőtt tagok esetén évi 16.000,-Ft, a nyugdíjas tagok esetében 13.000,-Ft.

 

( 62 igen, 3 ellenszavazat, 3 tartózkodás )

 

 

3/2019. ( I.26. ) sz. határozat

 

A kikötőfenntartási díj mértéke 2019. évtől csónakhelyenként évi 15.000,-Ft, vitorláshelyenként évi 30.000,-Ft.

 

( 61 igen, 3 ellenszavazat, 4 tartózkodás )

 

 

4/2019. ( I.26. ) sz. határozat

 

A tanyagondnokok díja 2019. január 01. napjától kezdődően havi nettó 20.000,-Ft-al emelkedik.

 

( 66 igen, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás )

 • / –
 • 5 –

 

5/2019. ( I.26. ) sz. határozat

 

Az új tagok által fizetendő belépési díj mértéke 2019. január 26. napjától 50.000,-Ft-ra emelkedik.

 

( 61 igen, 2 ellenszavazat, 5 tartózkodás )

 

6/2019. ( I.26. ) sz. határozat

 

A gyermek és ifjúsági ( 18 év alatti ) új tagoknak nem kell belépési díjat fizetnie.

 

( 68 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás )

 

 

Gombos József 11.00 óráig szünetet rendelt el a költségvetés számainak a fenti határozatoknak megfelelő meghatározása érdekében.

 

A közgyűlés a szünetet követően 11.05 órakor folytatódott.

 

Hársfalvi György ismertette a költségvetés tervezetét.

 

Rigó János: Az ifiknek nincs belépési díj, de mi lesz velük akkor, amikor felnőttek lesznek? A vitorlások díját kevésnek tartja a többiekhez képest. Meg kellene nézni, hogy máshol mennyit fizetnek a vitorláskikötőkben.

Gombos József: A vitorlásoknál több, mint 100% lett az emelés mértéke. Ugyanakkor ezek csak kishajók, 7 m alattiak. Ide komoly vitorlás nem tud bejönni.

 

További kérdés, észrevétel nem volt.

 

A közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

 

 

7/2019. ( I.26. ) sz. határozat

 

A közgyűlés az egyesület 2019. évi költségvetését elfogadta.

 

( 63 igen, 0 ellenszavazat, 5 tartózkodás )

 

( A költségvetés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. )

 

4./ napirendi pont:

 

Gombos József: A tanyagondnokok beszámolói alapján az alábbi problémákkal találkoztunk: alapvetően a bérlőkkel van a gond. Nehéz velük szót érteni, nem tartják be a szabályokat ( pl. ráhajt a  fűre… ). Sokan nem is ismerik a szabályokat és ebből származnak a problémák.

A szabályokat megpróbálnánk elvinni afelé, hogy a bérbeadó is legyen felelős a bérlőjéért.

 • / –

 

 

 • 6 –

 

Volt, aki úgy gondolta, hogy saját stéget is építhet a tanyánkon.

Nagyon sokan nem, vagy későn fizetik be a tagdíjakat, amikor éppen eszükbe jut. Javasoljuk ezért, hogy minden év június 15. napjában határozzuk meg a befizetés végső határidejét.

A befizetés megtörténtének tényét egy matrica fogja igazolni, amit rá kell ragasztani a csónakra. Már elkészültek a matricák is, amiket a befizetéskor lehet átvenni. Ilyet fognak kapni a tárolásért fizetők is, csak más színben.

A csónakokon a névtábla elhelyezése kötelező. Ezzel szemben azt tapasztaltuk, hogy a csónakjaink felén nincs névtábla. Az egyesületünknek is fontos lenne, hogy minden csónakon legyen tábla. Kéri, hogy ezt fogadjuk el és a gondnokok ne engedjék addig vízre tenni a csónakokat, amíg nincs rajtuk névtábla és matrica.

Kiderült az is, hogy vannak olyanok is, akik egyszerűen csak bekötöttek üres helyekre, mindenféle jogosultság nélkül. Az ilyeneket szeretnénk kiküszöbölni.

Az elnökség javaslata volt, hogy a bérbeadók fizessenek egy éves többlet díjat ( Csónak: 20.000,-Ft, vitorlás: 40.000,-Ft ).

Kéri a fentiekkel kapcsolatos ötleteket.

 

Szalai Csaba: A vitorlás esetében az a döntő, hogy van-e lajstromszáma. Aminek van, annak a környező kikötőkben 2-300.000,-Ft-ot kell fizetnie.

(.. ): Aki nem fizeti be a tagdíjat, milyen alapon vesz részt a közgyűlésen és milyen alapon szavaz?

Gombos József: Nem a befizetéshez fűződnek a tagsági jogok. Ha valaki nem fizet, egy eljárás során ki lehet zárni. Egyébként sikerült jelentős összegeket behajtanunk tavaly. Van, akitől visszavettük a csónakhelyet a tartozása beszámításával 50.000,-Ft-ért. Ha lehetőség lesz rá, a jövőben is veszünk vissza helyeket, hogy mi tudjuk utána a megfelelő embernek odaadni.

Dr. Molnár Lajos: Az volt a javaslat, ha jól értette, hogy a bérbeadó fizessen hozzájárulást. Eladásnál a 40.000,-Ft-ot milyen jogalapon kéri az egyesület? Az egyesületnek tudomása szerint csak elővételi joga van, csak azt gyakorolhatná.

Dr. Szalóki Jenő: 2002-ben úgy döntött a közgyűlés – a megfelelő szabályzat megalkotása mellett -, hogy a csónakhelyek szabadon nem adhatók-vehetők, azok használati joga felett csak az egyesület rendelkezhet. A közgyűlés meghatározta azt az összeget, amiért az egyesület visszaveszi a helyet és amiért azt az új jogosult használatába adja. Ez a szabály a gyakorlatban leegyszerűsödött arra, hogy az új jogosult csak a különbözeti összeget fizeti be az egyesületnek, míg a fennmaradó összeget a régi és az új jogosult egymás között elszámolja. A közgyűlés természetesen változtathat a szabályokon, de jelenleg ez a korábbi szabályzat és a meghozott közgyűlési határozatok vannak érvényben.

Hársfalvi György: A csónakhelyek értéke mindig nőtt. Közgyűlési határozatokban megszabott árak vannak.

Dr. Molnár Lajos: Ha valaki nem fizeti be a 40.000,-Ft-ot, akkor is kérheti, hogy jegyezzék be, különben perben megnyeri.

Dr. Szalóki Jenő: Nem így van. A bíróságot is kötik az érvényes egyesületi szabályzatok és határozatok.

 • / –

 

 

 • 7 –

 

11.40 órakor egy fő távozik a közgyűlésről. A jelenlévők száma: 67 fő.

 

(…): Ha bérbeadom a csónakom, miért fizessek még plussz húszezret?

Ertl Csaba: Nemrég óta vagyok tag. Amikor beléptem elolvastam a szabályzatot, ebben az van, hogy csak az egyesület veheti vissza a csónakhelyeket. Abból adódnak a gondok, hogy ezt nem tartják be. Ehhez kellene visszatérni.

(…): Mellettem Pacskó Norbert már az ebédre gondol, de én szeretném megkérdezni, hogy miért nincs egy olyan dokumentum a birtokomban, amivel az örököseim igazolni tudnák, ha meghalok, hogy volt egy csónakhelyem.

Hársfalvi György: Van ilyen, ha jön hozzá, akkor lepecsételi és odaadja.

Gombos József: Van még kb. 5-6 olyan hely, amit nem tudtunk még pontosan beazonosítani, hogy kihez tartozik. Ha ez is sikerül, akkor ki fogunk adni számozott igazoló kártyákat.

 

5./ napirendi pont:

 

Gombos József: Diáson a közösségi életünket jelentősen befolyásoló események történtek. Nyáron a polgármester úr még azt mondta, hogy nekünk innét sohasem kell elmennünk és mindig támogatni fognak minket. Ezen fellelkesülve megtaláltam a lehetőséget az új hídra, nagyon kedvező összegért. Felújítási terveket készítettünk. Aztán mindezt fel kellett függesztenünk, mert értesítést kaptunk arról, hogy a tanya feletti területre egy 4 csillagos szállodát fognak építeni, egy hazai befektető csoport, akik a partot is igénybe szeretnék venni. A szálloda 120 munkahelyet fog létesíteni és jelentős bevételt fog hozni a községnek. Már kétszer hosszasan beszélt minderről személyesen a polgármesterrel és ismerteti az ott elhangzottakat: a beruházás elvenné a tanya területének a felét, ami nekünk már nem lenne megfelelő. Felmerült, hogy a tanyának új helyet kell keresni. Ígéretet kaptunk arra, hogy a Malom árokban létesítenek számunkra egy új kikötőt. ( Diavetítőn bemutatta a helyet és ismertette a határokat ). Nagyon szép, vadregényes környezetben van. Kb. 20 m széles jelenleg a torkolat és kb. 100 m hosszú. Jelenleg állami terület, amit az önkormányzat kb. 20 éve próbál a tulajdonába megszerezni. A megközelítése érdekében utat is terveznek hozzá építeni.

Kész tények elé lettünk állítva. Bár a tanyán nem rendelkezünk tulajdonjoggal, mégis egy nagyon szép, jól felszerelt tanyánk van, épületekkel. Az elnökség úgy döntött, hogy azt kérjük, hogy az új területre vagy tulajdonjogot, vagy 99 éves használati jogot kapjunk. Továbbá a mi igényeink szerint legyen kialakítva, ezért már a tervezésbe is vonjanak be minket. Engedélyekkel, közművekkel… kulcsrakészen adják át nekünk. Legyen bővítési lehetőségünk is, ne legyünk bezárva egy kicsi területre. Az átköltözés pedig őszre, horgászidényen kívülre essen.

Ha nemet mondunk, valószínűleg akkor is megvalósul a beruházás, csak elküldenek minket innen.

Az egyik befektetővel egy hete az önkormányzati fogadáson találkoztam, aki azt mondta, hogy maximálisan támogat minket, mindent megépítenek, amire nekünk szükségünk van. Kérik, hogy mi írjuk össze, hogy mit szeretnénk. Utána forintosítjuk az igényünket.

 • 8 –

 

Mi majd írásbeli garanciákat fogunk kérni. Ez egy új közgyűlés témája lesz, amire a polgármestert is meg fogjuk hívni.

A realitása a beruházás megvalósulásának 2021 ősze.

A képviselőtestület felé kellene írni egy levelet, hogy az ismertetett feltételekkel támogatjuk a beruházást.

 

Rácz Sándor: Csak annyit szeretne kérdezni: megéri?

Szalai Csaba: A vízjogi kérdés komoly probléma lesz. Sokat kell fizetni.

Gombos József: Ez a probléma jelenleg is fennáll. Évek óta görgetjük magunk előtt. Akkor fogjuk megtudni az összeget, a meglesz az engedély.

(…): Milyen szerződésünk van az önkormányzattal? Milyen határidő van benne?

Gombos József: Bérleti díjat nem fizetünk Diáson. Ugyanakkor az önkormányzat tarthat a tanyán rendezvényeket.

 

A közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

 

8/2019. ( I.26. ) sz. határozat

 

A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget arra, hogy tájékoztassa Gyenesdiás Nagyközség Képviselőtestületét a diási horgásztanya területén tervezett beruházás támogatásáról, a terület elhagyásáról az elnökség által megfogalmazott feltételek megvalósulása esetén.

 

( 66 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás )

 

 

6./ napirendi pont:

 

Gombos József: Gyenesben az egyik szomszéd telekalakítási engedélyt kért, ami 80 cm és 1,2 m változást okozott, ez látható a kerítésünkön. Jött egy földmérő, aki leütött két karót. A szomszéd szerint ugyanis neki vízparti telke van. Vita van folyamatban a vízügy ( tulajdonos ) és a szomszéd között. Kérte a polgármestert és a műszaki vezetőt, hogy ne támogassák ezt a telekalakítást.

Gyenesben is szeretnénk az idén fejleszteni. Itt egyébként nagyobb a rend és a fegyelem.

Jelentkezett a polgárőrség, hogy szeretnének velünk együttműködni. Beszélni fogunk velük.

Közösségi szolgálatot teljesíteni akaró tanulókat fogunk fogadni, az iskolákkal megállapodtunk. Sok munkát el fognak tudni végezni ( pl. festést ).

Partfal felújításra pályázatunk van beadva, elképzelhető, hogy nyerni fogunk.

Megköszönte a figyelmet.

 

12.26 órakor két fő távozott. A jelenlévők száma: 65 fő.

 

Rácz Sándor: A híd nagyon rossz állapotban van. Vegyünk egy rendes fűnyírót.

 • / –

 

 

 • 9 –

 

Gombos József: A híd veszélyes volt, tavaly megerősítettük. Újat akartunk, de a költözés miatt visszamondjuk és csak javítani fogunk. A konstrukciója rossz sajnos a hidunknak. Az új híd összesen kb. 5-600.000,-Ft-ba került volna.

(…): Más ajánlat van-e a Malom árkon kívül?

Gombos József: Nincs más hely. A Malom árok egy érintetlen gyöngyszem.

(…): A Malom árok nem feltöltött terület.

 

További kérdés, hozzászólás nem volt. Gombos József megköszönte a nagyszámú részvételt és a közgyűlést 12.35 órakor bezárta.

 

 

Kmf.

2019