Menü Bezárás

Csónakhasználat

A csónak használat szabályai, kötelező felszerelései

 1. Csónak:

2014. március 1-től megváltozott a csónak fogalmának meghatározása. A 2000. évi XLII. törvény 87. § (3) bekezdése szerint a csónak olyan vízijármű, ami hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem minősül, emberi erővel hajtott, és felépítménnyel nem rendelkezik.

Testhossza nem haladja meg a kishajóra megállapított mértéket (20 m.). Lehet szélerővel, vagy gépi berendezéssel hajtott, amelynek hossza a 7 métert, névleges vitorlafelülete a 10 m²-t nem éri el, vagy motorteljesítménye legfeljebb 7,5 kW, ide nem értve az építése, berendezése és felszerelése alapján, vízen való közlekedésre nem szolgáló úszóeszközt.

Tehát a változás a vitorlás és motoros csónakok méreteit illetve motorteljesítményét érintette. A korábbi 6,2 m 7 méterre módosult, a 4 kW pedig 7,5 kw-ra.

 Amennyiben a vízijármű méretei meghaladják a fent leírt csónakét, abban az esetben nyilvántartásba vételre köteles, vezetői képesítéshez kötött!

Továbbra is TILOS a Balatonon belső égésű motorral hajtott csónak, kisgéphajó, vízi sporteszköz üzemeltetése. [Ezek üzemeltetését a 30/2003. (III.18.) Korm. rendelet szabályozza.]
 

 1. Csónakot az vezethet:
 • Aki 14. életévét betöltötte, úszni tud, a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik.
 •  Ismeri az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel közzétett Hajózási Szabályzat rendelkezéseit és az igénybe vett vízterület sajátosságait.
 • Ha több személy – tartózkodik a csónakban, indulás előtt legalább a 16. életévét betöltött vezetőt kell kijelölni.
 • Gépi meghajtású csónak esetén a vezető legalább 17 éves kell, hogy legyen.
 1. A csónak kötelező felszerelése: 
 • Csónakban tartózkodó 16. életévüket be nem töltött személyek és úszni nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db mentőmellény
 • Csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db evező
 •  A csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű 1 db horgony (a horgony a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású eszközzel, tárggyal helyettesíthető),
 • Legalább 1 db 1 l űrméretű vízmerő
 • Kikötésre és horgonyzásra alkalmas megfelelő állapotú, legalább 10 fm kötél vagy lánc
 • Elektromos üzemű, 1 db fehér fényű lámpa, szükség szerinti irányba fordítható fényforrás, amivel a csónakos a közeledő vízijárműnek jelezni tud; a biztonságos üzemelés feltétele tartalék izzó megléte, vagy olyan fényforrás, amelyben több, egymástól függetlenül működőképes izzó, vagy világító dióda (LED) van, továbbá tartalék áramforrás megléte a napnyugtától napkeltéig terjedő időszakban
 • csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó – a csónaktesten tartósan rögzített – tábla
 • Ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A, illetve 34B oltásteljesítményű 1 db tűzoltó készülék.

Kajak, kenu

 •  Vízi sporteszközzel éjszaka, továbbá korlátozott látási viszonyok között tilos közlekedni.
 • Felszerelése a fentiekre figyelemmel: mentőmellény – a tartózkodók számának megfelelően, evező, vízmerő, kötél vagy lánc (legalább 5 m)
 • Névtábla, fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és tartalékelemmel.
 • A vízi sporteszközön közlekedő minden személy köteles mentőmellényt viselni.
 • Vízi sporteszközzel a menetben levő nagyhajó útvonalát 1000 m-en belül keresztezni, és az ilyen hajókat hátulról 60 m-nél, továbbá oldalról – feltéve, hogy a vízi út méretei ezt lehetővé teszik – 30 m-nél kisebb távolságra megközelíteni tilos
   
 1. Csónak használat
 • Csónak csak a parttól számított legfeljebb 1500 m széles vízterületen közlekedhet.
 • „Figyelmeztetés az elővigyázatosság betartására” felvillanó jelzésnél percenként 45-ször sárga színű fényjelzés (I. fokú viharjelzés) a csónakok szükséghelyzet kivételével csak a parttól számított 500 m távolságon belül közlekedhetnek!
 •  „Figyelmeztetés a fenyegető veszélyre” jelzésnél percenként 90-szer felvillanó sárga színű fényjelzés (II. fokú viharjelzés) a csónakok szükséghelyzet kivételével nem közlekedhetnek!
   
 • Éjszakai időszakban csónakkal közlekedő személy fehér színű fény láthatóvá tétele által hívja fel jelenlétére a hozzá közeledő vagy a közelében közlekedő hajók figyelmét.
 • A csónakban tartózkodó úszni nem tudó felnőtt, valamint 14 évnél fiatalabb személy köteles mentőmellényt viselni!
 •  A csónakból indulás előtt – és szükség esetén menetben is – el kell távolítani a stabilitását és úszóképességét befolyásoló mennyiségű vizet!
   
 • Csónakkal a parttól vagy más kikötőhelyről elindulni, és menetirányt változtatni akkor szabad, ha az a víziközlekedés, más résztvevőit nem zavarja, és vízben tartózkodó személyt nem veszélyeztet!
 • A  megengedett legkisebb biztonsági távolság (a Balatonon 30 cm) – ideiglenesen – nem tartható meg, a csónakban tartózkodó személyek mentőmellényt viselni kötelesek!
 • A Balatonon belsőégésű motorral hajtott csónakot üzemeltetni tilos!
   
 • Fürdés céljából a vízijárművet, csak a vezető engedélyével szabad elhagyni, a vízijárművet elhagyó fürdőzőt mindaddig követni kell – mentésre készenlétben – amíg az nincs teljes biztonságban!
 • Fürdésre – vörös-fehér függőlegesen csíkozott, henger alakú bójákkal – kijelölt vízterületen (Strandon) vízijárművel közlekedni akkor szabad, ha a vízijármű telephelye (kikötőhelye) erre a vízterületre esik, vagy ha ezen a területen engedéllyel vízi munkát végez. Ilyen esetben a jármű a legkisebb biztonságos sebességgel, a legrövidebb idő alatt köteles a vízterületen áthaladni.
 • A vízi járművet személyzet nélkül kölcsönző vagy az általa megbízott személy köteles a bérlő (igénybevevő) nyilatkozatát beszerezni arról, hogy az tud úszni, ismeri a hajózás szabályait, továbbá az azonosító adatokkal megjelölt vízi járművet, valamint a szükséges mentőeszközöket átvette. A kedvtelési célú vízi járművet személyzet nélkül kölcsönző felel a kölcsönzött vízi jármű üzemképes állapotáért.

   
 1. Hasznos tanácsok vízijárművet használóknak
 • Veszélyhelyzet közeledtekor, vagy annak bekövetkezte esetén a mentőmellényt vegyék fel, és haladéktalanul induljanak el a legközelebbi part felé. Ha a partra jutás sikertelen, hívjanak segítséget és a csónakot horgonyozzák le hosszú horgonykötéllel és összecsukott horgonnyal. Üljenek, vagy feküdjenek le a csónak aljába úgy, hogy a vízijármű súlypontja minél alacsonyabban legyen. A befröccsenő vizet folyamatosan távolítsák el, de a hirtelen mozdulatokat kerüljék. Szükség esetén a felesleges tárgyakat (pl. horgászfelszerelés) dobják ki. A segítség megérkezéséig, a partra sodródásig őrizzék meg nyugalmukat!
 • Vízbetörés esetén folyamatosan távolítsák el a vizet a csónakból – kisebb lyukakat ideiglenesen akár egy ruhadarabbal is eltömíthetnek – és haladéktalanul menjenek a partra.
 • A vízijármű felborulása esetén ne hagyják el a borult vízijárművet – mivel az felúszó képességgel kell, hogy rendelkezzen – abba kapaszkodva várják meg a segítséget.
 •  Erős szél esetén fejüket minél magasabbra emeljék ki a vízből a vízpára belégzése elkerülése érdekében.
   
 •  SEGÉLYHÍVÁS telefonon a Balatonon a 1817-es valamennyi hálózatból elérhető segélyhívó, a 84/310-712 vezetékes, illetve az általános 112 segélyhívó számokon
 •  Veszélybe jutáskor a következő módon kérjenek segítséget, ha a közelükben mások is tartózkodnak:
  körkörösen mozgatott zászlóval/lobogóval vagy más alkalmas tárggyal;
  körkörösen mozgatott fénnyel;
  a morze ábécé szerinti … _ _ _ … (SOS) jelek együtteséből álló fényjelzéssel;
  kátrány, olaj stb. égetésével keletkező lánggal;
  vörös színű kézilámpával;
  kinyújtott karok felülről mindkét oldalról lefelé történő lassú mozgatásával.
   
 • Vízből-mentés esetén a vízijármű vezetője, illetve utasa a mentőmellényét vegye fel, a mentendő személynek dobjon oda valamilyen felúszó tárgyat (mentőgyűrű, mentőlap, fenékdeszka stb.), majd folyásirányban vagy szél alatt közelítse meg a bajba jutottat.
 •  A személy csónakba emelésekor fordítson figyelmet arra, hogy a csónak ne boruljon fel, és a kiemelt személy sérüléseket lehetőleg ne szenvedjen.
 •  Ha a vezető úgy ítéli meg, hogy a mentést nem tudja végrehajtani, hívjon segítséget
 • A fürdés vagy vízi jármű használata előtt alkoholt vagy más hasonlóan ható szert (kábító vagy pszichotróp anyagot) ne fogyasszanak. Ne közvetlenül étkezés után menjenek a vízbe úszni, fürdeni, felhevült testtel ne ugorjanak hirtelen a vízbe, előtte mosakodjanak le!