Menü Bezárás

2023 Jegyzőkönyvek

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület 2023. február 12. napján a 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 97. szám alatti székhelyen megtartott közgyűlésről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 67 fő.

Gombos József 9.03 órakor köszöntötte a megjelent horgásztársakat és megnyitotta a megismételt közgyűlést ( 8.30 órakor a közgyűlés nem volt határozatképes ). Javaslatot tett a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására: levezető elnök – Krasznai István, jegyzőkönyv-vezető – Dr. Szalóki Jenő, hitelesítők – Dr. Bruncsics Zoltán és Túri László.

A közgyűlés egyhangú szavazással a közgyűlés alábbi tisztségviselőit választotta meg:

 

Levezető elnök: Krasznai István

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Szalóki Jenő

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Dr. Bruncsics Zoltán

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Túri László

Krasznai István ismertette, hogy az egyesületi tagok közül elhunyt Bagarus Gábor, Berecz Gyula, Bődör István, Deák József, Kola Károly és Sütő Ferenc. Kérte a közgyűlést, hogy 1 perc néma felállással adózzon az emléküknek.

Ezt követően ismertette a napirendi pontokat.

A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta.

Napirendi pontok:

1./ Az elnökség beszámolója 2022. évről.

2./ Fábián Kata beszámolója a gazdálkodásról, tagság létszámának alakulásáról.

3./ Felügyelő Bizottság beszámolója az egyesület 2022. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről.

4./ 2023. évi tervek, javaslatok.

5./ 2023. évi költségvetés.

6./ Vegyes ügyek.

7./ Tisztújítás.

 

1./, 2./ és 3./ napirendi pont:

 

Mivel lejárt az elnökség mandátuma, szeretne néhány szót mondani az elmúlt 5 évről. 2018-ban nagy lendülettel vetettük bele magunkat a munkába, nagyon sok mindent elértünk ez alatt az időszak alatt, miközben a tagdíjak jelentősen nem emelkedtek. A munka során mindig újabb és újabb fejlesztési célok merültek fel, amiket igyekeztünk megvalósítani. 

Tavaly a diási tanyán elkészült a régi árok teljes felújítása, annak ellenére is, hogy valószínű el kell majd mennünk onnan. Azzal a gondolattal tettük ezt, hogy egy szép kikötőt hagyjunk ott és ennek fejében egy ugyanilyent kapjunk helyette. Megtörtént a régi árok kotrása ( 1,2 m mélyre ) és a kiszélesítése ( 2 -2 méterrel ). Az iszapot el kellett szállítani. Sor került még partfalépítésre, mellette járófelület építésére, a két oldalt összekötő stég építésére, járófelületek festésére, utak kavicsozására, zöldfelületek rendbetételére, füvesítésre, partfal kövezésre a Balaton felöl. Új kikötőoszlopokat helyeztünk el, 2 új csónakhelyet alakítottunk ki és számozást kaptak a helyek. A tanya területe északra nőtt, mert kiderült, hogy a kerítés nem jó helyen van. Tavasszal kb. 20 méterrel odébb helyezzük a kerítést és hasznosítjuk ezt a területet is. Eltávolításra kerültek a régi kikötő rész oszlopai a Balatonból.

Az alsógyenesi tanyán: folytattuk és be is fejeztük az engedélyezési tervek elkészítését. 4 millió forint volt, az Önkormányzat fizette. Elkezdtük a töltőpontok villamos tervezését is, valamint a behajózó csatorna bejárati jelzéseinek, világításának terve is elkészült. Kaptunk engedélyeket a csatornapart fakivágására, a kikötő és csatorna mederkotrására és végre megkaptuk a kikötő vízjogi és üzemeltetési engedélyét. A fakivágás tegnap elkészült, a Nemzeti Park engedélye is kellett hozzá.

Tavasszal kivettük a régi kikötőoszlopokat ( nagyon nehéz munka  volt )kijelöltük az engedély szerinti helyeket és visszavertük az oszlopokat. A tagok közül 10-15-en is jöttek segíteni. Egy hely 180 cm széles és 4,7 m hosszú. Kihelyeztük az új számozást. Volt a bejárati részen kotrás, iszap elszállítás is tavasszal. A tanya konyhafelszerelését lecseréltük.

A Széchenyi 2020 program keretében az Önkormányzattal pályáztunk a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” konstrukcióban a horgásztanyák fenntartható fejlesztése és turisztikai hasznosítására, mely pályázatunk támogatásban részesült. A támogatás összege nettó 61.712.390,-Ft volt. Ebből az összegből különböző fejlesztések valósultak meg az ősszel. A Malomárokban: kikötőbejárat tisztítása, ottlévő stégek elbontása, meder kialakítása, illegális csónakkikötők megszüntetése, terület bekerítése, 20 m2-es horgászstég építése. Gyenesben: akkumulátoros töltőpontok kialakítása egyedi mérőkkel, fák kivágása és ültetése.

Emellett Gyenesben még az alábbiakat végeztük el: 60 m hosszú stéget készítettünk, festéssel, behajózó csatorna 2 m-es szélesítése, kotrása, partfalának megépítése, parti világítás cseréje, kikötő bejárat villogó jelzőfényeinek kialakítása, utak kavicsozása, padok telepítése, füvesítés, csatorna nyugati oldalának tisztítása, partfal rézsűzéssel, teljes mederkotrás-iszapelszállítással.

Tavaly 5 elnökségi ülés volt. Horgászkonferencián vettünk részt        ( javasolta, hogy ne emeljék a díjakat nagy mértékben ). Megtartottuk a csónakos horgászversenyt, sikeres volt, Nagy Ildikó szép pontyokkal győzött. Megköszönte a főzőcsapatnak a finom ételt.

Ezt követően Fábián Katalin tartotta meg a beszámolóját. Elmondta, hogy a diási tanyán pénteken 16.00- 18.00 között, míg vasárnap 9.00 – 11.00 óra között fogadja a horgászokat június végéig. Itt lehet intézni a befizetéseket, matricákat, segít a behajtási engedélyeket intézésében. Intézi a banki befizetéseket, utalásokat, a postaláda ürítését, a levelek feldolgozását. Segít a tulajdonosváltozásoknál az átírásban. Feladja a csekkeket. Kapcsolatot tart a könyvelővel, a gondnokokkal és az elnökséggel. Az egyesület taglétszáma 212 fő. Tavaly 9-en szüntették meg a tagságukat és 12 fő lépett be az egyesületbe. Jelenleg 1 fő van, aki nem fizet, de őt nem tudja elérni. 1 tag nem fizette be a tavaly egyszeri 30.000,-Ft hozzájárulást. Kéri a közgyűlés véleményét, hogy mi történjen vele. Folyamatosan intézte a hátralékok beszedését, nagyon jó eredménnyel.

Gombos József: a tartozások rendezése hatalmas eredmény. Elértük azt, hogy szinte mindenki határidőre befizeti a díjakat. Kérdezi a közgyűlést, hogy mi legyen azzal a taggal, aki nem fizette be a 30.000,-Ft-ot?

Bekiabálások: „Zárjuk ki”, „Ki kell tiltani!”, „Szólítsuk fel utoljára és ha nem fizet zárjuk ki!”…

Gombos József: akkor küldünk neki még egy felszólítást végső fizetési határidővel és ha most sem fizet, akkor kezdeményezzük a kizárását az egyesületből.

Gombos József ezt követően ismertette a zárszámadást                           ( jegyzőkönyvhöz mellékelve ).

A 2022. évi egyenleg 7.810.830,-Ft, de! ebből az idén lett kifizetve a tavaly decemberi munkák egy része. Ténylegesen így kb 5 millió forinttal kezdjük az évet.

Ezt követően Ertl Csaba tartotta meg a Felügyelő Bizottság beszámolóját: Átnéztük a könyvelési anyagot. Nagyon szép könyvelést láttunk. Két tételt kell megemlíteni. Az egyik a diási villanyszámla. Ki kell deríteni, hogy mi az oka annak, hogy ez ilyen magas. Sokkal több, mint Gyenesben. Havi leolvasásokat kellene tartani és figyelni, hogy milyen eszközök vannak csatlakoztatva. A másik, hogy kellene egy tárgyi eszközleltárt készíteni az aktuális állapotról. Csak magánszemély tagjaink vannak, ezért mindenki magánszemélyként fizessen.

Miután hozzászólás nem volt, Krasznai István feltette szavazásra a beszámolókat. A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1/2023. ( II.12. ) sz. határozat

A közgyűlés az Elnökség beszámolóját, a zárszámadást elfogadta.

4./ napirendi pont:

Gombos József a gazdálkodást érintő változások és javaslatok körében elmondta, hogy valamikor azt szavazta meg a közgyűlés, hogy a díjak emelkedése inflációkövető legyen.

Az elnökség készített egy kalkulációt, javaslatot a díjak mértékéről. A táblázatot kivetítette és részletesen ismertette. Hangsúlyozta, hogy a kedvezményes díjmérték csak március 31-ig történő befizetés esetén érvényes. A tanyagondnokok bérét is szeretnénk emelni.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2/2023. ( II.12. ) sz. határozat

A közgyűlés az egyesület által alkalmazott díjak mértékét és a tanyagondnokok díját 2023. évtől az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület

2023. évi árai

Tanyafejlesztési támogatás

Éves Felnőtt tagdíj

Nyugdíjas tagdíj

Gyermek

Ifjúsági

Csónakhely

Hajóhely

Teljesáru

22.500

40.000

32000

32000

0

Kedvezményes 2023.03.31.-ig

22.500

40.000

22.500

17.500

0

Tagok által kiadott helyek bérbeadása esetén

35.000

65.000

Önkormányzati helyen lévők (5 évre kapták) Kedvezményes 2023.03.31.-ig

50.000

 

 

 

 

Önkormányzati helyen lévők (5 évre kapták) teljes áru

60.000

 

 

 

 

Egyesületi hely bérbeadása

50.000

250.000

 

 

 

Parti tárolás nyári

 (2023.05.01.-2023.10.20.)

40.000

60.000

 

 

 

Parti tárolás téli. (Tagoknak használati jogosultságonként 1db díjtalan)

Nem tagoknak, bérlőknek

(2023.11.20.-2024.05.01)

40.000

60.000

 

 

 

Alkalmi tárolás vendégeknek parton, heti

15.000

20.000

 

 

 

Csónakkölcsönzés (8-17 óra)

15.000

 

 

 

 

Csónakkölcsönzés 24 óra (8.00 tól)

30.000

 

 

 

 

Rendezvény nem tagoknak 2.000Ft /fő, de min.díj 20.000 Ft/ alkalom

20.000

 

 

 

 

Csónakhely használati jog visszavétel

450.000

 

 

 

 

Csónakhely használatijog alapítása/támogatási díj

750.000

 

 

 

 

Vitorlás hely használatijog visszavétel

1.200.000

 

 

 

 

Vitorlás hely használatijog alapítása/támogatási díj

1.600.000

 

 

 

 

Tagsági viszony létesítése

90.000

 

 

 

 

             

 5./ napirendi pont:

Gombos József ismertette a 2023. évi terveket, feladatokat. Diáson: járófelület bővítése, mederkotrás, kerítés áthelyezése, új tolókapu felszerelése, térvilágítás bővítése, terület rendbetétele, gyümölcsfák ültetése. Gyenesben: csatorna nyugati partjának tisztítása, kotrása, új tolókapu felszerelése, parkosítás, füvesítés, fák kivágása-ültetése, közösségi épület bővítése, járófelületek festése, karbantartása, javítása, napelemrendszer kialakítása. A tolókapukat kb. 1,2 millió forintból lehetne megvalósítani.

Ismertette a költségvetés tervezetét, kivetítve.

Kérdezte, hogy a betervezett feladatok maradjanak-e.

Ángyán Szilveszter: a költségvetés a kedvezményes díjakkal, vagy az alapösszeggel lett-e tervezve? A díjak alacsonyak.

Gombos József: a kedvezményes díjakkal kalkuláltunk.

Gombos József: tavaly Tóth János tagunk kilépett és díjvisszafizetés nélkül odaajándékozta a helyét az egyesületnek. Köszönjük neki! Sokan szeretnének tagok lenni úgy, hogy nagyon sok pénzt adnának érte, de a célunk az, hogy inkább maradjon meg ez a fajta jelenlegi közösség. Tagságbarát egyesület szeretnénk maradni.

Danis László: melyik kapu cseréjére gondoltatok?

Gombos József: az elektromos távkapcsolósat.

Danis László: a kerítés áthelyezése kidobott pénz, ha úgyis el kell mennünk. A gyümölcsfák is, mire beérnek, nem leszünk itt.

Gergely István: megfontolná a gyenesi tanya sójafelújítását. Balesetveszélyes állapotban van.

Gombos József: foglalkozunk már vele, mindenképpen szeretnénk megoldani. Lesz egy kilépő rész, ami már tavasszal el fog készülni. A távirányításos kaput jónak tartja, kényelmes. A kerítés áthelyezése lehet, hogy nem tűnik olyan fontos dolognak, de egyáltalán nem látható, hogy mikor kell elmennünk és az sem látható, hogy mikor fog épülni a szálloda. Ha most nekiállnának, az akkor is 4-5 év. Nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő, milyen előnyünk származhat majd a plussz területből. Addig is több dologban gondolkodunk, pl. parkolóban.

Kovács Pál: szeretné megköszönni az Elnök Úrnak, az elnökségnek és a gondnokoknak, Katának a munkáját. Minden nagyon szépen alakul. Több díjemelést nem tart szükségesnek. Haladjunk a fejlesztésekkel, ahogy tudunk.

Gombos József: köszönjük! Tényleg nagyon sokat dolgozom. Minden egyes nap, de szívesen csinálom. A kivitelezéseknél mindig ott kell lenni személyesen is, hogy minden biztosan jól készüljön el. Külön köszönet Ángyán Szilveszternek mindenért! Mindig partner volt abban, hogy jóval a piaci ár alatt végezze el a feladatokat.

Schleier Imre: csatlakozik Kovács Pálhoz, nagy köszönet mindenért. Az épület bővítése hány m2 lenne?

Gombos József: kb. 50 m2. Egybenyitásra lenne lehetőség. Szeretne oda konyhát, zuhanyzót, egy igazi közösségi helyet, ami mindig nyitva lenne.

Ertl Csaba: jelenlegi tudásunk szerint biztos nem éri meg napelemet telepíteni.

Gombos József: mi nem visszatáplálásban, hanem saját felhasználásban gondolkodunk. Napközben szeretnénk tölteni az akkukat.

Túri László: köszöni a tagoknak, hogy egy év alatt sikerült nagyon jó viszonyt kialakítani, sok barátságot is. Csak két problémát említene: a nagy kapuról valaki leverte a lakatot. Szerencsés lenne, ha idén minél hamarabb vízre kerülnének a csónakok, hogy elkezdődhessen a füvesítés. Vízretétel előtt matricák, névtáblák legyenek felhelyezve. A másik probléma: az egyik tároló résznél lecserélte valaki a lakatot. Vízretétel előtt 5 nappal értesíteni kell őt. A gyümölcsfákról mindenki csak helyi saját fogyasztásra szedjen. Gondot jelent a szeméttárolás is, festékes dobozokat a kukába tenni nem szabad, azt mindenki vigye haza. A fűre ne hajtsanak rá kocsival.

További észrevétel, hozzászólás nem volt. Krasznai István szavazásra bocsátotta a költségvetést.

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

3/2023. ( II.12. ) sz. határozat

A közgyűlés az egyesület 2023. évi költségvetését elfogadja.

( A költségvetés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. )

6./ napirendi pont:

Gombos József: tavaly a közgyűlés úgy döntött, hogy november 20-ig meghosszabbítottuk a határidőt és reméltük, hogy addig mindenki kiveszi a csónakját. Nem így történt és sajnos a csónakok akadályozták a kotrást. Jó lenne, ha telefonszám is szerepelne a csónakokon. Gond az is, hogy a tároló trailerek állnak a tanyán. Fel kellene írni, hogy ezek kinek a tulajdonában állnak. Az elhelyezhető csónakok mérete: 4,7 x 1,7, vitorlás: 7 x 3 m. Az is gond, hogy állandóan nagyobb és nagyobb csónakokat, hajókat akarnak lerakni. Milyen elveket kövessünk a jövőre nézve? Javaslatot kért a töltőpontok használatára is. Hogyan történjen a mérés, elszámolás, munka és balesetvédelmi előkészítés, milyen nyilatkozatok legyenek aláírva. 

Szeretnénk 2 versenyt tartani. Javasolta, hogy már most határozzuk meg ezek időpontjait.

A vitorlásoknál bevált, hogy egy időpontra szervezik meg a hajók ki és betevését. Ezt szeretnénk bevezetni a csónakok esetében is. Kijelölnénk erre 2 időpontot és ott egymást segítve elvégezhetnénk a csónakok vízretételét, illetőleg kivételét.

(…): utóbbi nagyon jó ötet. A brakásnál rendben van, de a kivétel jóval nehezebb, oda több időpont kellene.

Többen is helyeselték ezt az ötletet.

Kovács Pál: ha átköltözünk egyszer az új kikötőbe, ott lehetne többféle helyméretet is kialakítani és ezekhez igazítani a díjak összegét.

Gombos József: a szeméttároló nem azért van, hogy abba mindent belerakjunk. Legyen az a cél, hogy amit valaki levisz, azt vigye is lehetőség szerint magával haza és otthon dobja a kukába.

Raffay Zoltán: valaki elfoglalta a helyét.

Gombos József: közgyűlés után egyeztetjük.

7./ napirendi pont:

Krasznai István ismertette, hogy először egy jelölő bizottságot kell felállítani és utána szavazhatunk a jelöltekről. A bizottságba Hársfalvi Györgyöt, Horváth Andrást és Nemeskéri Tibort javasolta, akik ezt elvállalták. Tíz perc szünetet rendelt el és kérte a tagokat, hogy tegyék meg jelöléseiket a bizottságnál.

A közgyűlés 11.12 órakor folytatódott.

Hársfalvi György elmondta, hogy nem vállalja tovább az elnökségi tagságot és ismertette az egyes tisztségekre a jelöléseket. Minden tisztségre egy jelölt van, kivéve a felügyelő bizottságot, mivel ott a 3 helyre 4 jelölés érkezett. A jelöltek elvállalták megválasztásuk esetére a tisztségeket.

Ezt követően egyenként nyíltan, kézfeltartással szavazott a közgyűlés a jelöltekre és az alábbi határozatokat hozta

4/2023. ( II.12. ) sz. határozat

A közgyűlés az egyesület elnökének 5 éves időtartamra Gombos Józsefet választja meg.

( 67 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás )

5/2023. ( II.12. ) sz. határozat

A közgyűlés az egyesület elnökhelyettesének 5 éves időtartamra Krasznai Istvánt választja meg.

( 67 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás )

6/2023. ( II.12. ) sz. határozat

A közgyűlés 5 éves időtartamra az egyesület titkárának választja meg Gergely Istvánt.

( 66 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás )

7/2023. ( II.12. ) sz. határozat

A közgyűlés 5 éves időtartamra az egyesület elnökségi tagjának választja meg Dr. Bruncsics Zoltánt.

( 66 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás )

8/2023. ( II.12. ) sz. határozat

A közgyűlés 5 éves időtartamra az egyesület elnökségi tagjának választja meg Dr. Szalóki Jenőt.

( 66 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás )

9/2023. ( II.12. ) sz. határozat

A közgyűlés a felügyelő bizottság elnökének 5 éves időtartamra Ertl Csabát választja meg.

( 66 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás )

10/2023. ( II.12. ) sz. határozat

A közgyűlés a felügyelő bizottság tagjának 5 éves időtartamra Paál Miklóst választja meg.

( 41 igen, 0 ellenszavazat, 26 tartózkodás )

10/2023. ( II.12. ) sz. határozat

A közgyűlés a felügyelő bizottság tagjának 5 éves időtartamra Kiss Gábort választja meg.

( 36 igen, 0 ellenszavazat, 31 tartózkodás )

Kovács Pálra a közgyűlésből 21 tag szavazott igennel, 46 tag tartózkodott, így őt nem választotta meg a közgyűlés a felügyelő bizottság tagjává.

Hársfalvi György megköszönte Kovács Pál eddigi munkáját. Elmondta továbbá, hogy az egyesület 1992 őszén 27 taggal jött létre azzal a céllal, hogy a gyenesi horgászokat tömörítse. Ezt megelőzően Györökhöz tartoztunk. Jelenleg már a tagok nagy része nem gyenesi. Gombos József elnökké választása óta kimagasló fejlődést ért el az egyesület. Elmondta, hogy ő nem horgász, a horgászat soha nem is érdekelte, az apósa miatt vállalta el annak idején a feladatokat. Megköszönte az eddigi bizalmat és ezután már csak tagként szeretne az egyesületben részt venni.

Gombos József: megköszönte a bizalmat. Ugyanezzel a lendülettel szeretnénk tovább folytatni a munkát. Köszöni Csabának, hogy továbbra is vállalta az ellenőri munkát, nagy segítség volt, mert szinte hatóságként járt el vele szemben. Köszönte Kovács Pálnak is az eddigi tevékenységét és azt kérte, hogy ne élje meg kudarcként, hogy ma nem választották meg. Köszöntötte Paál Miklós új tagot és egyben meg is hívta az elnökség üléseire. Jelezte, hogy az elnökség ülései nyilvánosak. Kérte, hogy mindenki egyeztesse le az e-mail címét. Mindenkinek jó horgászatot kívánt az idei évre. Meghirdetünk majd két napot a csónakok letevésére, de ez nem lesz kötelező, így erről szavazni sem kell.

Ángyán Szilveszter: a szezonban csak bizonyos helyeken lehessen tárolni a vízre nem tett eszközöket. Vagy fizessen az, aki nem teszi vízre.

Gombos József: a gond az, hogy aki nem teszi vízre, azt nem is érdekli és nem lehetne rávenni arra, hogy a nyárra tegye át egy másik helyre. Van a kikötőnek egy hivatalos nyitvatartása, amit be kellett jelentenünk. Ha baleset történik, azt is be kell jelenteni. Ezért fontos a gondnok szava, mindent vele kell egyeztetni és amit mond az a szabály.

További kérdés, hozzászólás nem volt, Gombos József megköszönte a részvételt, külön azt, hogy nagyon régen nem volt ilyen egyetértés és negatív hozzászólások sem voltak, majd a közgyűlést bezárta.

Kmf.

________________________________    ________________________________

 Krasznai István levezető elnök    Dr. Szalóki Jenő jegyzök. vezető

________________________________    ________________________________

      Dr. Bruncsics Zoltán                    Túri László

      jegyzők.-hitelesítő                 jegyzők.-hitelesítő