Menü Bezárás

2022 JEGYZŐKÖNYV

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület 2022. március 05. napján a 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 97. szám alatti székhelyen megtartott közgyűlésről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 53 fő.

Gombos József 9.00 órakor a megismételt közgyűlést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.

A hivatalos rész megkezdése előtt kérte, hogy a közgyűlés egy perces néma felállással emlékezzen meg az elhunyt horgásztársakról, Vadas Lászlóról, Berecz Gyuláról, Páli Lajosról és Penzer Gyuláról.

A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztani javasolta: levezető elnök – Krasznai István, jegyzőkönyv-vezető – Dr. Szalóki Jenő, hitelesítők – Hársfalvi György és Dr. Bruncsics Zoltán.

A közgyűlés egyhangú szavazással a közgyűlés alábbi tisztségviselőit választotta meg:

 

Levezető elnök: Krasznai István

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Szalóki Jenő

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Hársfalvi György

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Dr. Bruncsics Zoltán

Krasznai István ismertette a napirendi pontokat és kérte azok elfogadását.

A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta.

Napirendi pontok:

1./ Új felügyelőbizottsági tag választása

2./ Az elnökség beszámolója 2021. évről.

3./ A 2022. évi költségvetés.

4./ Vegyes ügyek.

1./ napirendi pont:

Kardos József lemondott a felügyelőbizottsági tagságáról, helyette új tagot és elnököt kell választani. Az elnökség Ertl Csabát javasolja.

Más javaslat a közgyűlés részéről nem érkezett, Ertl Csaba a felkérést elfogadta, majd ezt követően a közgyűlés egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

1/2022. ( III.05. ) sz. határozat

A közgyűlés a felügyelőbizottség elnökének választja öt éves időtartamra Ertl Csabát.

 • / –
 • 2 –

2./ napirendi pont:

Krasznai István felkérte az egyesület elnökét a beszámoló megtartására.

Gombos József: Tavaly nem sikerült összehívni a közgyűlést, ezért az elnökségnek kellett meghozni a szükséges döntéseket. Ezek címszavakban összegyűjtve: nagyon sok „hivatali” ügyintézést kellett végezni az engedélyek megszerzése érdekében.

Hársfalvi György nyugdíjba vonult, akinek ezúton is köszönjük az eddigi munkáját! Keresünk helyette új titkárt és kérünk javaslatokat is. Fábián Katalint bíztuk meg a folyó ügyek intézésével évi 350.000,-Ft díjazás ellenében. A 2021-es évet végigvitte, nagyon lelkiismeretes, jó munkát végez, alaposan intézi az ügyeket. Az ügyintézés helye a diási tanyára került át. Szembesültünk vele, hogy az irodának hiányoztak a technikai feltételei. Laptopot, irodaszereket kellett vennünk.

A másik nagy kihívás szeretett gondnokunk, Penzer Gyula halálával következett be. Magasra tette a lécet, utódot kellett keresnünk. Túri Lászlót bíztuk meg a feladatok ellátásával, aki óriási lendülettel állt neki a munkának. Nyugdíj mellett látja el a tevékenységet, gépésztechnikus, műszaki tanár, a kórházban volt gazdasági vezető, mezőgazdasági tevékenységet is végez. Úgy néz ki, hogy megtaláltuk a megfelelő embert a gondnoki feladatok ellátására.

Diásra szállodát szeretnének építeni. Mi megígértük, hogy átadjuk a területet, de emiatt a tanyán a fejlesztések megakadtak. A legfontosabbakat azonban elvégeztük, így egy ideiglenes járófelület kialakítását. Ezt akkor 3 évre terveztük, ami időközben letelt. 2020-ban a híd megerősítése megtörtént, azonban már annyira korhadt a tartószerkezet, hogy azzal valamit kezdenünk kell. Valószínűleg az lenne a legjobb megoldás, ha elbontanánk annak érdekében, hogy ne következzen be baleset.

Bevezettük a tanyákon a tárolási lehetőséget, ami bevált és bevétel is hoz, ennek érdekében elkészítettünk a parton egy 6 x 1,5 m- es stéget, ami a kajakosok beszállását is segíti.

Elvégeztük a kiülő nádtetejének felújítását.

Teljesen hiányoztak az egyesületi szabályzatok, amiket meg kellett alkotnunk.

Ezek kivetítve:

– Tanyagondnokok munkaköri leírása

           – Kikötőrend

           – Kamerahasználat rendje

           – Gazdálkodási szabályzat (kidolgozás alatt)

           – Munkavédelmi Szabályzatot mindkét tanyára

           – Tűzvédelmi Szabályzatot

           – Tűzoltó készülékek tűzvédelmi üzemeltetési naplóját

           – Tűzriadó Tervet

           – Tűzvédelmi oktatás tematikáját és naplóját

           – Munkavédelmi kockázati tényezők felmérése, értékelése

Elkészült a tanyagondnokok munkaköri leírása. Az engedélyezési eljárásban el kellett készíteni a kikötőrendet. Volt egy eset,

– / –

 • 3 –

amikor kikérte a hatóság a kamerák által készített felvételeket. Rendelkezünk szabályzattal a kamerák vonatkozásában is. Minden fent van a honlapunkon.

Neki kellett állnunk a kotrásnak, a meder és partfalrendezésnek.

Gyenes:

A gyenesi tanyán 2021-ben elindítottuk az engedélyezési eljárást. Ez egy felméréssel indult. Az összes szükséges dokumentáció elkészítésének költsége meghaladta a négymillió forintot. Mindent beadtunk, aztán szeptemberben kijöttek helyszíni szemlét tartani, mely 1,5 Millió Ft-ba került. A felmerült költségeket az Önkormányzat vállalta. A szemlén jóindulatúak voltak, de sok hiánypótlást kaptunk, amiket már nagyrészt sikerült teljesítenünk.

A kikötőkarókat ki kellett vennünk és a terv szerinti helyekre kellett áttennünk, számozással ellátva.

A kikötőbejárat szélességének a legnagyobb kikötött vizijármű hossza másfélszeresének kell lennie. Emiatt a strand felé a bejárat szélességét bővítenünk kell, amit az Önkormányzattal egyeztetve pályázat keretében szeretnénk az ősszel megvalósítani.

A kikötő bejáratának engedélyét, ami külön eljárás, viszont megkaptuk.

Gyenesben a villamoshálózat fejlesztésére is szükség volt. Öt nagy reflektort helyeztünk fel, amiket egy elbontott focipályáról szereztünk meg ingyen. A villamos teljesítményt bővítenünk kellett a világítás és a jövőbeli terveink miatt 3X20 A-ra. Kialakítottunk 9 töltőpontot a hajótulajdonosok egyenkénti 150.000 Ft-os hozzájárulásával. Ezt szeretnénk mindenhol végigvinni.

Még a nagy áremelkedés előtt sikerült sok faanyagot vennünk.

A bérleti szerződés lejárt a vízüggyel. Sokáig húzódott az új szerződés megkötése. Sajnos nagyon kemény feltételeket támasztottak, pl. iszapkotrás, ha lejár a szerződés időtartama, akkor eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség… Végül nem volt más választásunk, alá kellett írni 15 évre. Sok mindenben az Önkormányzat vállalt együttműködést.

Gyenesben elkészült 200 m hosszban partfal és járófelület kialakítása. Nagy nagy köszönet ezért Ángyán Szilveszternek. ( A közgyűlés megtapsolta ). 20 millió feletti árajánlatokat kaptunk, majd Szilveszter odaállt az ügy mellé és neki köszönhetően töredék áron sikerült a beruházást megvalósítanunk.

Ősszel sikerült a horgászversenyt megrendezni. Krasznai István a 16 kg-os pontyával majdnem nyert, de mivel ketten ültek a csónakban ezt felezni kellett, így a 9,5 kg-os pontyával Gergely Sándor lett az első helyezett. Beárnyékolta a versenyt, hogy gyakorlatilag itt derült ki, hogy Penzer Gyula beteg.

Felkérte Fábián Katalint a beszámolója megtartására.

Fábián Katalin: ismertette a taglétszámot, mely 212 fő, tavaly 8 fő tagsága szűnt meg és 6 fő lett új tag. Ismertette az elvégzett munkáját, a csónakhelyek visszavételét, a tartozók számát.

Kivetítve:

Egyesületi használatba került, visszaváltott helyek száma

                        diási tanyán:    1 csónakhely

                        gyenesi tanyán:  3 vitorlás   4  csónakhely

 • / –
 • 4 –

Nem fizetők száma 8 fő , intézkedés, ajánlott levélben felszólítás

                      Alsógyenesen    1 fő nem fizetett

                      Diásin          1 fő nem fizetett

                      Tagok közül     6 fő nem fizetett

Gombos József megköszönte a munkáját és a lelkesedését.

Ezt követően Gombos József ismertette a zárszámadást. Kivetítette a táblázatot az elmúlt időszak bevételeinek, költségeinek, megtakarításainak alakulásáról.

Krasznai István felkérte az Felügyelő Bizottságot, hogy tartsa meg beszámolóját.

Ertl Csaba: az elnökség kérésére már előzetesen mindent áttekintett és elmondhatja, hogy minden nyomon követhető, minden szabályos és megfelelő.

Krasznai István megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz. Nem volt.

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2/2022. ( III.05. ) sz. határozat

A közgyűlés az Elnökség beszámolóját, a zárszámadást elfogadta.

3./ napirendi pont:

 

Gombos József: a decemberi elnökségi ülésen alapos számolás, kalkulálás után határoztuk meg azokat a tételeket, összegeket, amiket már mindenkinek kiküldtünk. Akkor még nem kalkuláltunk a mai inflációs és nagyon bizonytalan helyzettel.

Kivetítette a 2022 évi költségvetés tervezetét és egyenként ismertette az egyes tételeket, összegeket, kedvezményeket.

A kérés az, hogy már januárban fizesse be mindenki a díjakat, mivel a nagy munkák és kiadások az év elejére esnek, akkor van szükség a pénzre. Ezért tettünk olyan különbséget, hogy aki időben befizeti a díjakat, az kedvezményes mértékű összeget fizethet.

A tanyagondnokok és a könyvelő díját is megemelte az elnökség.

Kérte, hogy a közgyűlés ezeket erősítse meg.

Azon is gondolkozni kellene, hogy a gondnokok bérezése megfelelő-e, főleg, ha nyitva tartjuk télen is a kikötőket. Fizessünk-e az éves nyitva tartás miatt többet a gondnokoknak és azt ki(k) fizessék meg?

Ismertette az elnökség döntését a kikötőhelyek használati jogának visszavételével, biztosításával kapcsolatos összegekről. Ennek a tervezetnek részletes táblázatát kivetítve ismertette, az egyes tételeit külön is elmagyarázva.

Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése.

 • / –
 • 5 –

Ángyán Szilveszter: Ez gyengén van tervezve. Nagyon meg kellene emelni a befizetéseket.

Danis László: Eszközök beszerzésére nem tudunk pályázati pénzt szerezni?

Gombos József: A MOHOSZ sok mindent támogat. Konkrét eszközpályázatokról nem tud, de megköszönné Danis Lászlónak, ha ennek utánanézne.

Gombos József újra kivetítette a díjtáblázatot és kérte a tagokat, hogy tegyenek konkrét, összegszerű javaslatokat, amennyiben valakinek emelési javaslata van.

(…): Ha így maradna, ahogy a tervezetben van, akkor az kielégítené-e az idei gazdálkodást?

Gombos József: Bizonytalan a helyzet, valószínűleg 1 millió alá csökkenne a tartalékunk az eredetileg betervezettel szemben. Amit decemberben terveztünk, az akkor megfelelőnek, megalapozottnak tűnt, azonban azóta negatív változások történtek, ráadásul a diási munkálatoknál nem várt bonyodalmak adódtak, amik miatt jelentősen nőni fog annak a költsége.

(…): Az elnök mennyi emelést tartana szükségesnek?

Gombos József: 3-5 millió forint plusz bevétel jelenthetne az egyesület gazdálkodásában biztonságot. Ez fejenként 20-25 ezer forintra jönne ki. Hajlandóak lennének ennyivel többet fizetni?

Ángyán Szilveszter: Mindenképpen szükség van erre az emelésre, hogy fenn tudjuk tartani a tanyákat.

Takács Tibor: Egy csapatban vagyunk, de különbség van a tanyák között. Gyenes élhető, Diáson közlekedni sem lehet.

Gombos József: A szálloda miatt megakadtunk, de aztán úgy döntöttünk, hogy ott is elvégezzük a legfontosabb fejlesztéseket. A gyenesi munkáknál sokan társadalmi munkában vettek részt a feladatokban, amivel milliókat spóroltunk meg. Ezt kéri Diáson is, jelentkezzenek az emberek.

Közben mindennek duplájára emelkedett az ára. Diáson azzal együtt drágul a beruházás, hogy mindenre sikerült jelentős árkedvezményt kapnunk.

Hársfalvi György: Nagy összegű emelés ne legyen, mert akkor sokan kilépnének, visszaadnák a helyüket, amit az egyesületnek ki kellene fizetnie. Vegyük figyelembe, hogy a tagságunk egy része nem tőkeerős.

Gombos József: A környék legolcsóbb kikötője vagyunk. És a legszebb is. Heti szinten 3-4 érdeklődő van, aki szeretne idejönni. Ez már nem is egy olcsó sport. Sokan sok pénzt fizetnének azért, hogy itt lehessenek, de nem ez a cél.

Ertl Csaba: Emelni kellene, a megfelelő gazdálkodáshoz alacsonyak a díjak.

 • / –
 • 6 –

Horváth János: Olvasta, hogy sok egyesület kapott pályázati pénzt. Mi miért nem pályázunk?

Császár Sándor: Van pályázat, de inkább fizessünk többet, mert az a biztos bevétel.

Gombos József: Végigkérdezte már egyszer ezt, utánanézett, de nem talált pályázati forrást. Ha valaki tud ilyet, jelezze. Ne terheljék rá ezt a feladatot és felelősséget. Társadalmi munkában csinál mindent, rengeteg idejét és energiáját áldozza az egyesületre. Más is megteheti ezt. Mindenkinek hozzá kellene tennie a maga részét, ki mit és hogyan tud: szellemileg, fizikailag…

Takács István: Ez már a negyedik tanya, amibe beköltöztem. Korábban kalákában, szabadidőben, tilalmi időben építettünk, készítettünk mindent.

Danis László: Mennyire ideiglenes Diás?

Krasznai István: A vegyes ügyekben akart beszélni a szállodáról. Jelenleg az Önkormányzat szeretné kialakítani az új kikötőt. Az Önkormányzat is abban a hitben volt, hogy 3 éven belül itt szálloda lesz. Akik elindították a beruházást, azok azonban megrekedtek ilyen-olyan okokból. A legutolsó testületi ülésen az hangzott el, hogy még 3 év biztos el fog telni addig, amíg elkészül a szálloda. Valószínűleg el fogják adni a projektet. Tartunk tőle, hogy kinek, de biztosnak látszik, hogy az új tulajdonosnak is szüksége lesz a tanya területére. Ahová menni lehetne, az vízügyi terület, amit először meg kellene szerezni. Az Önkormányzat egy nagyobb pályázat keretén belül készül ennek a megtervezésére. Először a tulajdoni viszonyokat kell rendezni. Azt látjuk előre, hogy 3 évig még itt tudunk maradni. Azt ma még nem látjuk, hogy az új területen a tanya miből fog megépülni. Az előzetes becslések szerint ez kb. 300-400 millió forint. Ezt mi egyesületként biztosan nem tudjuk kifizetni.

Ezt az Önkormányzatnak kellene megvalósítani és utána nekünk átadni. Nem egyszerű a helyzet és nehéz eldönteni, hogy mit érdemes még a jelenlegi tanyába beruházni.

Gombos József: Új kikötőt a Malom-ároknál is lehet létesíteni. Viszont ezt mások is látják, mivel ott van a kikötő jel. Emiatt már vannak bizonyos megkeresések az Önkormányzat felé. Az is évekbe fog telni, amíg egyáltalán az Önkormányzat tulajdonába kerülhet a terület. Utána még mikor fog felépülni?! Én magam arra jutottam, hogy csináljuk meg a saját dolgainkat, magunknak, mindent. Aztán majd meglátjuk, hogy néhány év múlva mi lesz.

Tóth Sándor: Esetleg modernebb, de mobil megoldásokat alkalmazni?

Gombos József: Lesz egy mobil stégünk, fogunk egyet kapni.

Krasznai István: Diáson nincs kikötői engedély.

Azzal a céllal, hogy az emelés kérdését, mértékét mindenki át tudja gondolni és egymással is a tagok meg tudják beszélni, Krasznai István 10.45 órakor tíz perc szünetet rendelt el.

 • / –
 • 7 –

A közgyűlés 11.00 órakor folytatódott.

Gombos József kérte a tagok javaslatait.

Horváth János: A tehetősek ajánljanak fel pénzt.

Szabó Zoltán: Jelenleg sötétben tapogatózunk. Valószínű, hogy kell még több pénzt befizetnünk, de ma ne tudjuk még, hogy mennyit. Javaslat: ha már pontos adatokat látunk, hívjunk össze rendkívüli közgyűlést és akkor döntsünk egy egyszeri befizetésről.

Dr. Bruncsics Zoltán: Egy vitorláskikötőben is tag vagyok, ott tavaly a kikötő felújítási munkákra mindenkinek 150.000,-Ft-ot kellett befizetnie egyszeri alkalommal. Az is egy egyesület, mint a miénk, bár nyilván az anyagi helyzetét nem lehet összehasonlítani. Itt a megbízható és jó működés érdekében mindenképpen kell egy tartalékot létrehozni, mert bizonytalanságban vagyunk. Egyszeri 30.000,-Ft, vagy 60.000,-Ft befizetést javasol, ami kb. 6,vagy 12 millió forint bevételt eredményezne.

Hársfalvi György: 5.000,-Ft összegű emelést javasol.

Gombos József szavazásra feltette a kérdést, miszerint legyen-e 2022-ben egy egyszeri 30.000 Ft tanyafejlesztési díj befizetési kötelezettség június 15. határidővel minden kikötőhely tulajdonos részére, helyenként?

A közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

3/2022. ( III.05. ) sz. határozat

 1. évben minden kikötőhellyel rendelkező tag köteles kikötőhelyenként 30.000,-Ft egyszeri tanyafejlesztési díjat befizetni, legkésőbb 2022. június 15. napjáig.

( 43 igen, 3 ellenszavazat, 7 tartózkodás )

Gombos József: A határozatnak megfelelően, ennyi többletbevétellel módosul a költségvetés tervezete. Amit ismertetést követően szavazásra bocsátott.

A közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

4/2022. ( III.05. ) sz. határozat

A közgyűlés az egyesület 2022. évi költségvetését elfogadta.

( 49 igen, 4 ellenszavazat, 0 tartózkodás )

 • / –
 • 8 –

4./ napirendi pont:

Gombos József: A diási tanyát igyekszünk megfelelően fenntartani. Ígéretet kaptunk arra, hogy ha el kell mennünk, akkor hasonló színvonalú kikötőt fogunk kapni helyette. Szerinte 5 éven belül ebből a szállodaépítésből nem lesz semmi, ezért döntöttünk úgy, hogy felújítjuk a partfalat, járófelületeket a régi árokban.

Bevezessük-e az egész éves nyitva tartást a tanyákon? Ez a tanyagondnokok feladatának kibővítésével, a díjazásuk növelésével járna. Törvény előírja a kikötők esetében a nyitvatartási idő meghatározását. Ez a kérdés igazából 4-5 horgász miatt merül csak fel, akik nem veszik ki a csónakjukat.

Ertl Csaba: Én is érintett vagyok, de inkább vegyük ki a csónakokat.

Gombos József megkérte a tagokat, hogy szavazzanak a kérdésben és a tagok egyhangúlag amellett döntöttek, hogy március 15. és november 20. között legyen a nyitva tartás.

Gombos József: A tanyákról csónakot elszállítani, illetőleg oda bevinni kizárólag csak a gondnokok előzetes értesítése mellett lehet. Sajnos egy csónak eltűnt a gyenesi tanyáról. Minden csónakon legyen név és telefonszám a könnyebb azonosítás és esetleges értesíthetőségek érdekében.

Ezt követően a megalkotott szabályzatokat szavazásra tette fel.

A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

5/2022. ( III.05. ) sz. határozat

A közgyűlés az egyesület kikötőrendjét elfogadta.

( 52 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás )

6/2022. ( III.05. ) sz. határozat

A közgyűlés az egyesület kamerahasználatra vonatkozó szabályzatát elfogadta.

( 50 igen, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás )

Simon Ferenc: Az Oázisból minden évben adott virágot, az idén is szeretne adni.

Nemeskéri Tibor: Több tanyán van társadalmi munka, amit pénzzel ki lehet váltani.

 • / –
 • 9 –

Gombos József: Nálunk ezt váltotta ki a tanyafejlesztési díj, a gondnokok alkalmazása. Régen itt is volt társadalmi munka, de egyre kevesebben vettek részt rajta.

Ángyán Szilveszter: Felajánlott egy stégét használatra a diási kikötőbe.

Gombos József: Köszönjük, elfogadjuk, nagyon örülünk neki!

Még Döbröntei Imre idejében beadtunk egy pályázatot – pontosabban a Turisztikai Egyesület -, amit megnyertek, 60 millió forintot. Ebből egy rész a tanyák fejlesztésére volt szánva. Módosítás lett kérve a kincstárnál, hogy ezt az összeget az új tanya előkészítésére, tervezésére lehessen fordítani.

Mi legyen a híddal?

Ertl Csaba: Bontsuk le a hidat, legyen a kerítés mellett egy átjáró, ennyivel nőhetnek a csónakhely méretek is.

Gombos József: Milyen fejlesztési irányokat határozzunk még meg? Vannak-e ötletek?

(…): Az eddigi irány jó.

Ángyán Szilveszter: A közösségi hely mindenképpen legyen Gyenesben kialakítva.

Gombos József: Azt szeretnénk, hogy legyen egy hely, ahova mindenki mindig be tud menni, le tud ülni, ahol lehet beszélgetni, meginni egy kávét. Svédországban járt egy ilyen kikötőben, ahol volt egy közös helyiség nappalival, gyereksarokkal, zuhanyzóval, teljes felszereléssel.

Van aki tud fizikálisan segíteni Diáson a munkákban? Az oszlopberakásban, tereprendezésben?

Ertl Csaba: Tájékoztatást szeretnék előre kérni, hogy mikor, hol miben lehet segíteni, mert ezt nem tudják különben a tagok.

Gombos József: Aki vállal valamit, az Katánál írja fel, hogy mit és mi keresni fogjuk telefonon.

Egyéb hozzászólás hiányában Krasznai István a közgyűlést 11.48 órakor bezárta.

Kmf.